Полезно Archives | Page 5 of 8 | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Полезно

В бизнеса общуването с клиентите, както в устен, така и писмен вид играе много важна роля. Някои от думите могат да звучат непрофесионално, други да бъдат твърде неразбираеми за клиентите.

Continue reading

Офис асистент, или “дясната ръка на шефа”. Днешният ден е време на бързото развитие на информационните технологии, прогреса, развитието на компютърните технологии. Всичко това способства за попълването на офис асистенти.

Continue reading

Интернет може да бъде мощен източник на клиенти, което и доведе до появата на много много нови търговски сайтове от различен тип – от визитни картички с до десетина страници до онлайн магазини с хиляди стокови позиции.

Continue reading

Доверието на посетителите към вашият сайт е ключов момент за повишаване на трафика и осъществяване на покупки. Всяка компания се стреми да привлече колкото може повече посетители в своя сайт, тъй като повечето от тях са потенциално заинтересовани от продуктите или услугите, които предлага бизнеса. Всъщност, това не е толкова сложна задача и е напълно решима.

Continue reading

SEO Оптимизация - Интервю

Необходимо ли SEO на бизнеса?

(BrandVoice – Интервю)

Пазарът за електронна търговия в България става все по-привлекателен за бизнеса. За това как да се придвижваме напред в интернет пространството и как да сведем до минимум възможните рискове, ние ще поговорим с управителя на ,,IMG – Internet Media Grоup“ Любомир Атанасов, като днес конкретно питаме от името на IMG ИТ Академия – Пловдив.

Защо е необходимо SEO за бизнеса? Разкажете ни с реални примери?
Continue reading