Системен администратор – кой е той? | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Системен администратор (известен също като IT-администратор) е специалист, който поддържа правилното функциониране на компютърен хардуер и софтуер, и също така е отговорен за организацията на информационната сигурност.

Длъжността системен администратор присъства практически във всички фирми и институции, които използват голям брой компютри. Малките фирми често използват услугите на външни специалисти.

Основната задача на системния администратор е да подобрява и модернизира информационната структура на компанията, както и да следи за нейната работоспособност, да реагира на възникналите проблеми.

Професия Системен администратор

sistemen-administrator-1

Системен администратор е човек, който може и е длъжен да реши практически всеки проблем, но не моментално, а правилно, претеглено, ефективно. Може да се случи един системен администратор по съвместителство да изпълнява задачите на мрежовия администратор ( работа с мрежите на ниво превключватели, рутери, VPN). В класическия случай, системният администратор се занимава с решаването на проблеми в операционната система и приложенията, а мрежовия на ниво мрежи и програми, работещи с мрежите.

Основните задължения на системния администратор са:

  • Монтаж и поддръжка на компютърна и офис техника, офис оборудване, телефонна централа;
  • Осигуряване на безпогрешна работа на системния софтуер (операционна система Windows, Windows Server);
  • Осигуряване на работоспособността и безопасността на мрежата на компанията;
  • Инсталиране, конфигуриране и актуализиране на офисния и приложен софтуер (MS Office, 1C, и т.н.);
  • Осигуряване на резервно копиране на данните ( както и възстановяване на данните при необходимост);
  • Техническа помощ и съдействие на потребителите;
  • Изготвяне на отчети за извършената работа.

Също така, често системния администратор се занимава с покупка на компютърна и офис техника.

Основни изисквания към системния администратор:

  • Опит в инсталиране и поддръжката на OS Windows (различни версии);
  • Опит в инсталацията и поддръжката на сървърния софтуер;
  • Познаване на софтуер (MS Office, 1C и други програми);
  • Познаване на принципите на работа на мрежови протоколи, принципи на построяване на компютърна мрежа;
  • Познаване на PC хардуер и възможност за диагностициране и отстраняване на неизправности;
  • Опит с отдалечени потребители.

Понякога един системен администратор, за да изпълнява функциите си, трябва да знае:

  • Технически английски език.
  • Linux

  • Някои езици за програмиране на първо ниво.

Днес, системният администратор може да станат както тези, които са усвоили професията самостоятелно, така и хора с профилно (средно специално или висше образование).

В тази работа най-важното е не дипломата, а притежаване на  необходимите знания и умения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *