Християна Петкова | Лектор в IMG ИТ Академия - Пловдив

Християна Петкова

Християна Петкова e специалист по онлайн маркетинг в дигитална агенция SEOMAX.

Още по време на бакалавърското си обучение по Маркетинг Християна започва да се развива в сферата на онлайн маркетинга, като участва в проекти от най-разнообразни сфери на дейност. С времето тя натрупва сериозен практически опит в сферата на Google рекламите в мрежата на търсене, дисплейните кампании, YouTube рекламите и така популярните ремаркетинг кампании. В момента Християна продължава да се развива с магистърското си обучение по Икономическо моделиране и бизнес анализ – изключително важно при анализ на целевите потребители.

Всяка година Християна преминава сертифициране към Google за управление на кампании в платформата Google AdWords, Google Analytics, както и търсачката Bing. Положила е успешно изпит към HubSpot Academy за Inbound Marketing и днес управлява проекти в различни области за изграждане на брандове и увеличаване на техните продажби.