Бизнес-план на Интернет-магазина – на какво да обърнем внимание? | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Електронната търговия привлича все повече предприемачи. Практически може да се избере почти всякаква тема за Интернет – магазина и успешно да бъде развита. 

businessman drawing idea concept in office

Но както и по отношение на други области в икономиката, тук действат класически правила за правене на бизнес. И ключово от тях е бизнес-планирането, създаване на добре обмислен бизнес-план.

Дори и с наистина голям начален капитал, можете да похарчите всичките си пари и да останете без нищо. Затова е така важно внимателно да се обмисли структурата и стратегията за развитието на вашата платформа за търговия.

Въпреки различните подходи, типичния бизнес-план на Интернет-магазина трябва да включва следните моменти:

  1. Резюме на проекта. Концепцията и структурата на предвиденият ресурс, цели и алгоритъм на неговото развитие, както и желаната функционалност;
  2. Бизнес планът за Интернет – магазина трябва да включва анализ на избрания сегмент на пазара, проучване на конкурентите и техните възможности. Също така, важна роля играе анализа на целевата аудитория;
  3. Избор на конкретните категории стоки, с които ще се извършва търговията, и изработване на рекламни стратегии;
  4. Дълготрайни активи, необходими за осъществяване на дейността. На основата на тези данни се осъществява и подбор на ключовите думи за сайта. Например, специализирано оборудване и персонал – тези елементи на бизнес-плана на Интернет-магазина се включват като основни;
  5. Необходимите финансови разходи. Това включва бюджета за старт, също и бюджета, който ще бъде необходим за ежемесечно обслужване. Компонентите на последния са заплати на персонала, поддръжка на сайта и неговите разходи за популяризиране, организационни разходи и т.н.

Първата и четвърта точка от вашия бизнес-план за Интернет-магазина са към първоначалните разходи и са до голяма степен зависими от планираната функционалност. В зависимост от мащаба на дейността и структурата, възможностите във всеки конкретен случай ще бъдат различни. Втората и трета точка, използвани в планирането на онлайн-търговията, до голяма степен определят ежемесечния бюджет. В този случай значително влияние оказват фактори, като конкуренцията в нишата, цената на стоките и мащаба на рекламните кампании.

Освен това, задължително трябва да се съсредоточите върху използваемостта на сайта, тъй като този фактор влияе на конверсиите.

Тези особености най-много влияят на всеки бизнес-план на Интернет-магазин още на етап формиране. Дори и най-съвършената разработка в технически план на разработка на Интернет-магазина няма да бъде правилна, ако отсъстват такива компоненти като комплексната маркетингова стратегия и обмислени бизнес-план като се вземат предвид всички възможни рискове.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *