Четирите елемента на онлайн маркетинга. Това разделение е подходящо именно за онлайн маркетинга, а не за другите видове маркетинг.

1. Целева аудитория
2. Съдържание
3. Популяризиране
4. Въвлеченост ( ангажираност).

Според това разделение се оказва, че онлайн маркетинга се състои от:

• Процес на определяне на целевата аудитория ( трябва да се определи потребността);
• Създаване на съдържание за целевата аудитория ( трябва да се удовлетвори потребността);
• Достигане на съдържанието до целевата аудитория;
• Участието на аудиторията в ресурса.

Понятието ангажираност (engagement) говори до колко съдържанието е интересно за потребителите, на които се продава продукцията на компанията. До голяма степен именно от този елемент зависи търсенето на стоките или услугите. Съдържанието в сайта трябва да привлича, да включва и не натрапчиво да кара потребителите за стават активни участници в живота на съдържанието.

Преди да създавате съдържание, трябва да определите за кого го създавате. При не правилно определяне на съдържанието предвижването на сайта в интернет няма да бъде успешно и ангажирането на аудиторията ще бъде слабо. Ето защо, най-напред трябва да се създаде портрет на целевата аудитория, за да се определи коя е тя, от какво се нуждае в интернет.

След като определите целевата аудитория е време съдържанието да се качи в сайта. На този етап трябва да помислите какво иска да прочете всеки един от целевата аудитория.

Младежта. За тях е интересно да прочетат какво е това онлайн маркетинг, как могат да спечелят пари, занимавайки се с него, и къде да се научат.

Бизнесмените. Те искат да прочетат за предимствата на онлайн маркетинга, да почерпят опит от професионалистите.

След това се създава уникално търговско предложение. За всеки вид от целевата аудитория отделно. Съдържанието за онлайн маркетинга е изгодно предложение, тъй като сайта учи как се става маркетолог, споделя тайните на професионалистите, както и може да бъде създаден курс, който да научи желаещите да сърфират в интернет от нулата.

Следва популяризирането. Започва се с подбор на ключовите думи. Трябва да помислите какви думи би въвел всеки потребител от целевата аудитория и да ги запишете. По тези ключови думи трябва да напишете статии, от които да бъде заинтересувана целевата аудитория.

Интересното съдържание и възможността да изразят своите становища, както и да ги споделят с други потребители в интернет ще помогне за създаване на ефекта на ангажираност.