Какво е дигитален маркетинг? Цифровият или дигитален маркетинг е средство за комуникация с потребителя, което се осъществява чрез специфични цифрови канали, като: смартфони, компютри, таблети, телевизия, радио, цифрови екрани.

Освен това дигиталният маркетинг има въплъщение и в офлайн канали под формата на връзки към електронни ресурси и QR кодове.

Дигиталният маркетинг предполага персонализиран подход, което означава, че трябва да имате представа за нуждите, предпочитанията, интересите и другите данни на потенциалния си клиент.

Целият процес на изграждане на рекламна кампания в Интернет може да бъде изразен в пет основни етапа:

  1. Определете целите на вашата дигитална рекламна кампания (увеличаване на продажбите, привличане на потребители, получаване на данни и др.), разработете стратегия;
  2. Изберете каналите за разпространение на съобщението;
  3. Формулирайте съобщение за комуникация, представете го във формата, съответстваща на избраните канали;
  4. Стартирайте рекламна кампания;
  5. Редовно да наблюдавате и анализирате рекламната кампания, коригирайте, ако е необходимо.

Трябва да подчертаем, че дигиталната реклама е подходяща, ако предлагате конкретен продукт на тясна целева аудитория. В противен случай съобщението ви няма да бъде персонализирано достатъчно и няма да доведе до желания ефект.

Освен това дигиталният маркетинг, независимо от разнообразието от канали за разпространение, се предпочита за привличане на активни потребители на интернет.

Друга особеност на дигиталния маркетинг е неговата информационна ориентация. Ето защо, ако целта ви е изключително продажбите, дигиталният маркетинг не е за вас. Но цифровите технологии ще превъзхождат при подобряването на разпознаването на вашата марка и предоставянето на информация за продукта на потребителя.

Предимства на дигиталният маркетинг

  • Бързо нарастване на признаването на марката;
  • Относително ниска цена;
  • Способност за контрол и корекция;
  • Ненатрапчивост.

Видове и инструменти на дигиталния маркетинг

Има два типа дигитален маркетинг: разпространяван в онлайн пространството и  разпространяван в офлайн пространство. Всеки от видовете, от своя страна, има свои собствени инструменти за прилагане. Представяме ви ги под формата на таблица:

Онлайн пространство Офлайн пространство
SEO оптимизация Оптимизирайте сайта си за заявки на потребителите, това ще доведе до повече посетители QR кодове от различни източници Поставете QR кодове в различни източници с бонуси и подаръци
Контекстуална реклама Тя е пряко свързана с оптимизацията. Това са реклами (връзки), които се показват на ресурси с теми, съответстващи на съобщението
Банер реклама Това е рекламно изображение, което се намира на всяка част от страницата на избрания от вас интернет ресурс Телевизионна реклама Скъп, но ефективен канал за популяризиране. Позволява ви да достигнете максималния брой аудитория
Таргетинг Персонализирана реклама в социална мрежа, водеща към сайта Ви (страница) Радио реклама Също така не е бюджетен канал за популяризиране, но ви позволява да уведомите голям брой хора
Вирусна реклама Реклама, която се разпространява в интернет от самите потребители SMS съобщения Кратки SMS съобщения с информация за промоции и новини
Email-бюлетин Персонализирани електронни писма с рекламно съдържание
Push и Pop up прозорци Изскачащи рекламни прозорци на избрания ресурс
Местна реклама Естествена реклама на избрани ресурси, например, статия по тема, в която се споменава вашият продукт
Рекламиране в мобилни приложения Разнообразни реклами, вградени в мобилни приложения

 

Най-ефективното решение ще бъде комбинацията от няколко инструмента едновременно. Това ще позволи достигане на максимално възможната аудитория.