Сериозните маркетингови стратегии се нуждаят от определени инвестиции и компетентни специалисти. Само тогава резултатите ще бъдат най-забележими. Съвременният дигитален маркетинг е App Store и Google Play, използването на всички методи за привличане на потребители.

Digitalna -strategia

Не игнорирайте рекламните възможности на дигиталния маркетинг: създайте дигитална реклама и я разпространявайте чрез канали за популяризиране на продукти. Обърнете внимание на игровите приложения, те също събират аудиторията и ви позволяват да рекламирате.

Като цяло, ако искате да интегрирате digital в своя маркетинг и бизнес, тогава имате нужда от стратегия. Комбинирайте целите на вашия бизнес и целите на дигиталната интеграция, определете целевата аудитория. Формулирайте вашето уникално предложение за продажба. Помислете кои канали и инструменти да използвате, като имате предвид това, което вече имате и използвате.

Помислете за стратегия за контент маркетинга, как ще предадете  съдържанието си до вашата целева аудитория. Подредете задачите по приоритети, изпълнители, срокове, определете рекламните бюджети, обмислете начините за оценка на междинните резултати (KPI), анализирайте ги и коригирайте съответно стратегията.

Необходимо е постоянно да се анализират ключовите показатели, да се коригират, премахват проблемни, неработещи места и да се работи за подобряване на стратегията.

Особености

Настоящите тенденции в развитието на дигиталния маркетинг са насочени към създаване на нови опции за взаимодействие с потребителите, потребителско изживяване. В същото време рекламата в социалните мрежи постепенно губи популярност. Проучванията показват, че се обръща внимание само на 10% от рекламите.

Мобилните месинджъри изместват социалните мрежи като по-лесен и удобен начин за комуникация. Конкуренцията сред търсачките нараства. Все повече и повече потребители на интернет търсят информация за продукта в търговски сайтове.

Популярността на текстовото съдържание в полза на видеото намалява, което активира съответните видове дигитално популяризиране.

Етапи на разработване на маркетингова стратегия

Как се изгражда дигиталната стратегия? Струва си да се разгледа процесът на нейното развитие по стъпки. Трябва да започнете с поставянето на цели. В зависимост от задачите те могат да бъдат различни, но е изключително важно първоначално да ги определите правилно.

Например, целите на брандинг стратегията са: повишаване на информираността за бранда и привличане на нова аудитория (максимално покритие на целевите сегменти). Целта може да бъде пускането на нова марка или продукт на пазара; промяна на позиционирането (преминаване към друг ценови сегмент); намаляване на разходите за контакт / продажби и т.н.

Анализ на конкурентите е важна стъпка. Трябва да изберете 2-3 основни играчи във вашия сегмент (подобно поле на дейност и позициониране на цените) и да се сравните с тях по такива параметри като пазарен дял, темпове на растеж на индустрията, силни / слаби страни, маркетингови дейности в Digital (какви инструменти използват конкурентите, кое при тях работи добре, в кои канали има смисъл да се конкурирате, а в кой е по-добре да се намери алтернатива и т.н.). Това ще помогне за по-правилното формулиране на целите и задачите на стратегията.

Следва определението на целевата аудитория. След като определите аудиторията и идентифицирате точките за контакт, можете да преминете към дефиницията на рекламните канали. При правилно съставен план действието на един канал трябва да засили останалите. След като изберете каналите за комуникация, трябва да ги приоритизирате (от по-важни до по-малко важни), да подготвите медиен план и бюджет. За всеки рекламен канал се определя KPI, тъй като за всеки инструмент те са различни.

Прилагането на KPI на всички площадки съвкупно трябва да доведе до постигане на основната цел на кампанията. Такъв резултат ще бъде потвърждение на правилно планирана и изпълнена дигитална стратегия. Прогнозата за резултатите дава възможност да се изведат основните осреднени цифри и показатели за цялата кампания. Например общият обем на трафик от всички сайтове,% на реализацията, планираната цена за контакт и продажби и т.н.