Разработката на дигитална стратегия е активен начин за правене на бизнес в съответствие с вашите ценности и мисия. Компаниите, които инвестират в маркетинг на съдържание и използват съответната система от канали за популяризиране, са в състояние най-добре да отговорят на нуждите на целевата аудитория и да заемат силна позиция на пазара.

Основната грижа при използването на инструменти за дигитален маркетинг е разработването на стратегия. Следва пример за поетапното му съставяне:

  1. Стратегическо планиране и поставяне на цели за рекламната кампания. Те трябва да бъдат под формата на точни цифрови стойности – например увеличаване на конверсиите на сайта с 10%.
  2. Определяне на целевата аудитория на рекламната кампания. Важно е точно да идентифицирате целевата аудитория на рекламираните продукти и услуги.
  3. Определяне на конкурентните предимства на стоки и услуги, които ще бъдат рекламирани. На този етап се разкриват слабостите на продукта / услугата – всичко това заедно представлява SWOT анализ.
  4. Избор на канали за разпространение на рекламни съобщения. Като правило е препоръчително да изберете няколко приоритетни канала.
  5. Определяне на бюджета и продължителността на цифровите кампании, разработване на система от показатели за ефективност за всеки канал поотделно.
  6. Анализ на резултатите и извършване на корекции в стратегията.

Какво правят за целта digital-агенциите?

  • създават цялостна стратегия за дигитално популяризиране;
  • разработват уеб сайт от нулата, разработват дизайна, популяризират с помощта на контекстуални и медийни инструменти;
  • рекламна комуникация с потенциални и настоящи клиенти в онлайн средата и социалните мрежи;
  • анализират данни за потребителите, тяхното поведение, намерения, цели и коригират рекламната стратегия въз основа на получените данни.

Дигиталните агенции имат предимства пред обикновените рекламни агенции. С пълната гама от цифрови инструменти маркетолозите на такива компании могат да избират най-ефективните цели за клиента или да използват заедно няколко дигитални технологии. Целта на дигиталния маркетинг е не само въздействието върху потребителя в Интернет, но и неговото прехвърляне от офлайн към онлайн средата.

Тъй като онлайн рекламата вече е един от лидерите на рекламния пазар, може да се заключи, че използването на цифрови канали е ефективно като част от стратегията за увеличаване на продажбите и комуникацията с потенциалния клиент с цел повишаване на разпознаваемостта на бранда. Така сред целевата аудитория се формира положителен имидж. Следвайки избраната стратегия, вие ще можете да спечелите силна позиция на потребителския пазар.

Специалната стойност нa дигитална стратегия е способността да се идентифицира перфектната система за определен бизнес и значително да се спестят пари от маркетинг. В дългосрочен план това ще гарантира максимална възвръщаемост на инвестициите.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.