Дистанционен курс ,,English for IT A1-A2“ | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Дистанционен курс ,,English for IT A1-A2“

Английски за IT. Elementary

(дистанционна форма на обучение)

Дистанционен курс ,,English for IT A1-A2“

Курсът е дистанционен и включва работа в пространството, където се намира. В продължение на 10 седмици ( 80 часа) курсистите изпълняват 10 модула ( по 1 модул на седмица) с активност по граматика и лексика, четене, слушане, писане и говорене. Това е основната част на курса.

Обучението в реално време ще добави дейност в активност. Ние планираме 4 академични часа в седмица ( 40 часа в курса) по 2 часа в началото и края на седмицата. Ориентировъчно разписание: понеделник ( вечер) уводно пред всеки нов модул занятие и събота  (сутринта 10-11 часа) заключително занимание по преходния модул. Занятията ще имат формата на уебинар.

 

За какво е този курс

Курсът е предназначен за хора, които искат да използват ефективно английски в професионални и ежедневни комуникационни ситуации на битово общуване на ниво А1 – А2 чрез:

 • Формиране и развитие на умения за комуникация на четене, слушане, писане и говорене;
 • Правилно използване на граматически структури;
 • Запълване на речниковия запас от термини, характерни за IT – сферата.

 

Целева аудитория

Този курс е предназначен за хора, които преди това са изучавали английски език и е предназначен да запълни пропуските в знанията, да си припомнят и затвърдят по-рано изучавания материал в областта на ИТ.

 

Съдържание на курса

Курсът се състои от 10 модула, всеки от които включва:

 • Комуникативни граматични задачи на ниво A1 – A2;
 • Текстови и аудио материали със задачи, професионално ориентирани към IT сферата;
 • Задания по писане и говорене със затвърждаване на работни бизнес комуникационни умения.

 

След преминаване на курса курсистите ще знаят:

 • Правилата за използване на Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple и особеностите на построяване на отрицателни и въпросителни изречения,
 • Правила за ползване на инфинитив и герундиум,
 • Правила за ползване на модалните глаголи,
 • Правила за използването на местоимения, прилагателни и наречия, и техните степени на сравнение,
 • Правила за използване на членове и предлози,
 • Основна лексика от областта на ИТ.

 

След преминаване на курса, курсистите ще знаят:

 • Да разказват за себе си и за своята работа и да получават необходимата информация от източника;
 • Да договарят срещи с клиенти и партньори;
 • Да водят телефонни преговори;
 • Да отговарят на въпроси на събеседване на английкси език;
 • Да водят формална и неформална делова кореспонденция.

 

Програма на учебния дистанционен курс  “Английски за IT. Elementary“