English for IT - Курсове по английски език за ИТ | IMG ACADEMY

English for IT

English for IT

Програма: English for IT

Тази програма ще помогне на участниците с начинаещо ниво на английски език да получат необходимите езикови компетенции за работа в международни IT компании, уверено общуване със задгранични колеги на професионални теми, четене на оригинална литература.

Програмата е разработена според реалните изисквания за служителите на ИТ компании в наемането и изпълнението на международни проекти, и е интегрирана система на обучение в три основни области:

  • English for IT - Курсове по английски език за ИТ | IMG ACADEMYУсвояване на IT-специализирана терминология;
  • Езика на бизнес комуникация (комуникация с чуждестранни партньори по телефона, кореспонденция, лично интервю в наемането, обучителни презентации, участие в бизнес срещи и преговори);
  • Комуникативен курс по английска граматика.

Програмата е фокусирана върху развитието на четирите основни езикови умения:

  • Говорене – премахване на езиковата бариера, професионално оформление на устната реч, презентации и интервюта за работа;
  • Четене – развиване на умения за работа с техническа документация и кореспонденция;
  • Слушане – комуникация с чуждестранни партньори по телефона и лично;
  • Писмена реч – изготвяне на техническа документация и бизнес писма.

 

Изберете подходящия за вас курс:

Английски за IT. Beginner.

Английски за IT. Elementary.

Английски за IT. Elementary (дистанционна форма на обучение)

Английски за IT. Pre-Intermediate.

Английски за IT. Intermediate