Какво ми предоставят курсовете проведени от IMG IT Академия?

Всеки един наш курс представлява инвестиция в бъдещето Ви! Курсовете са насочени изключително към практиката и дават възможност за развиване на умения и навици необходими за реализирането Ви в IT сектора.

IMG поддържа контакти с водещи фирми от IT сектора и може да предостави възможност за по-нататъшно кариерно развитие. IMG също така е работеща компания в IT сектора, като успешно завършилите могат да бъдат ангажирани за работа по текущи проекти.