Свой компютър ли използвам на курса? | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Свой компютър ли използвам на курса?