Възможно ли е обявен за записване курс да не стартира?