Front-end developer това е програмист, занимаващ се с разработването на потребителския интерфейс, т.е. външната публичната част на сайта в браузъра.

 

Основната задача на Front-End разработчика е да направи възможно най-лесно потребителите да взаимодействат с уеб сайта или уеб приложението.

Самата дума „front” говори за това, че Front-End разработчика се намира на предната линия заедно с крайния потребител и отговаря за външната функционалност на приложението, с което контактува потребителя. С програмният код на сървъра се занимава друг специалист – Back-end developer. За сведение: съществува универсален специалист, който работи едновременно на Front-end и back-end. Той се нарича „full stack developer“.

Основни инструменти на front-end developer са JavaScript, HTML, CSS.

JavaScript е основния език на front-end developer в web, където той осъществява програмирането на потребителския интерфейс. Основната задача на front-end developer е оформлението на сайтове: писането на HTML код и CSS стилове за представяне на информация по ясен начин на всички браузъри и външно съответствие на сайта с модела на дизайнера. Често се случва, моделите да не изобразяват всички детайли на общата идея. В този случай, front-end developer включва своите дизайнерски способности за да се отчетат всички технически детайли и нюанси. Има много допълнителни инструменти, които автоматизират рутинните част от работата: Sass/SCSS, jQuery, LESS, AngularJS, Bootstrap, Prototype, Ember.js, Backbone, React.js, Grunt Gulp. А появата на Chrome Dev Tools и Firebug позволява да се повиши производителността на труда.

Front-end developer в web отговаря за това, страниците на сайта да изглеждат еднакво във всички браузъри и да съответстват на оформлението на дизайнера. С появата на нови средства за разработка и по-съвременни браузъри тази задача се решава все по-лесно. Но интерфейсите на съвременните уеб сайтове или онлайн услуги стават все по-сложни, а разнообразието от устройства, с които потребителите влизат в мрежата непрекъснато се разширява – преносими компютри, таблети, смартфони. Затова за front-end developer е много важно, както и за всеки програмист, винаги да са наясно с всички новости, за да се адаптират успешно сайтовете за новите устройства.