Английски за IT. Intermediate | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Английски за IT. Intermediate

Английски за IT. Intermediate

 

Цел на курса

Курсът има за цел да формира способността и желанието на курсистите да осъществяват междуличностна комуникация на английски език с носителите на езика по преминалите в продължение на курса теми и ситуации в общуването в сферата на информационните технологии и бизнеса.

 

Целева аудитория

Този курс е разработен за тези:

 • Които са пряко или косвено свързани с областта на информационните технологии;
 • Който търси работа в IT-сектора и се нуждае от очевидно предимство пред другите кандидати;
 • Който се нуждае от база за професионално и кариерно развитие;
 • Които искат в бъдеще да се ориентират по-добре в света около тях.

 

План на курса

Курсът се състои от 10 модула и е интегрирана система на обучение в три основни области:

 • развитие на професионалната лексика (IT-терминология);
 • езика на бизнес комуникация;
 • комуникативна граматика.

 

Курсът е предназначен да помогне за засилване и подобряване на съществуващите знания и развиване на умения за общуване в четирите основни вида речева дейност: говорене, слушане, четене и писане.

 

Курсистите ще знаят:

 • Професионалната лексика в областта на бизнеса и ИТ в ситуации на формално и неформалното общуване в рамките на темите, предвидени за дадения курс на обучение;
 • правила за използване на текущи, минали и бъдещи времена, модални глаголи, неналични форми на глагола, косвена реч и т.н.

 

Курсистите ще могат

 

 • Да водят диалог и да се изказват по преминалите теми от курса;
 • Да направят съобщение във връзка с прочетената /чутата информация;
 • Да изразяват и аргументират своето мнение и отношение към прочетеното/чутото;
 • Да разбират на глас английската реч по преминалата тема с различна дълбочина и точност на разбиране на нейното съдържание в зависимост от комуникативната задача;
 • Да направят презентация по преминалите теми по време на курса и ситуации на общуване в сферата на информационните технологии и бизнеса.

 

 

 

Програма на  курса ,,Английский для IT. Intermediate‘‘