Какво е това интернет-маркетинг? Интернет днес е глобална среда за реализация на всички пазарни пунктове на маркетинга, които включват:

Продукт (product) – стока или услуга, която ще се продава;
Цена (price) – формиране и поддържане на конкурентна продажна цена на стоките и услугите;
Място (place) – точката на продажба на стоки и услуги, интернет маркетинга използва за тази цел сайта;
Насърчаване (promotion) – методи и схеми, които насърчават продукта или услугата, чиято основна цел е да формира положително становище на предложението за продукта, както и неговата познаваемост сред други подобни продукти.

Тъй като всички предприемачи искат колкото се може повече хора да знаят за техните продукти, те са все по-заинтересовани от реклама и продажба в Интернет.

SEO, контексна реклама, копирайтинг, вирусни текстове, видео, уеб анализи – това са части от един цял инструмент „интернет-маркетинг“. Тези, които искат да пренесат своя бизнес от офлайн към онлайн, трябва ясно да знаят целта на интернет маркетинга и защо той е нужен.

Интернет се превърна не просто в място за изпращане и получаване на информация, но и в обширна площадка за продажби с всички произтичащи фактори. Продажбите онлайн ви позволяват бързо да постигнете висока степен на конверсии, трансфер на посетителите в онлайн ресурса в реални купувачи на реални продукти.

В допълнение към марки и продукти в Интернет се популяризират информация, услуги, идеи, с една дума, всичко, което може да донесе приходи на тези, които са създали всичко това.
Уеб маркетинг експертите разделят интернет маркетинг на 4 компонента. В действителност, това са основните компоненти за всякакъв вид маркетинг, затова те трябва задължително да се знаят.

  • Първо, трябва да се определи стратегията на бизнеса за преминаване в онлайн;
  • След това е необходимо да се получи човешки трафик, който с времето трябва да се превърне в реални купувачи.;
  • Цялата информация от ресурса трябва да бъде събрана и анализирана, за да се разбере какво се харесва на хората, защо те напускат сайта и нищо не купуват, и в съответствие с данните да се подобри ресурса на продажбите;
  • За повторно завръщане на клиента в ресурса се използват маркетингови инструменти, например, програма за лоялност, система от бонуси или отстъпки.

Някои маркетолози в Интернет в отделен компонент отделят работата на сайта, неговата оптимизация, други смятат, че основната задача на интернет-маркетолога е повишаване на продажбите с помощта на Интернет, т.е., той трябва да се занимава с увеличаване на човешкия трафик, да подготви потенциалния клиент към бъдеща покупка, продажба на продукта и привличане на клиенти към последващите сделки, с помощта на маркетингови ходове.

Освен познаването на различните инструменти, които помагат за ефективната реклама на продукта и провеждане на PR акция, интернет-маркетолога трябва да има отлично аналитично мислене. Той трябва да бъде в състояние да събере всички данни, получени от (потенциалния) купувач, да ги анализира ( трябва да разбира и обяснява данните, получени при извършените действия) и да ги използва в за по-нататъшни действия.

Определенията се различават, защото всеки има свой приоритет. Този проблем е особено разпостранен в големите компании, където с предвижването на продажбите в търговска мрежа се занимава с голям екип, в който всеки един от неговите членове има обхват от отговорности, но като резултат те работят заедно, за да постигнат целите си.

Затова всички пунктове на интернет-маркетинг е по-добре да се разглеждат комплексно, а не като отделни инструменти.