Програма на курса Английски за IT. Elementary

Програма на курса Английски за IT. Elementary:

 

             Модул 1

Професионална лексика: Working in the IT industry

Делови език и общуване: Talking about yourself. Introducing others

Комуникативна граматика: The Present Forms

 

Модул 2

Професионална лексика: Computer systems. Computer hardware and software. Computer usage

Делови език и общуване: Talking about daily routine, work and leisure

Комуникативна граматика: The Modal verbs. Degrees of comparison

 

Модул 3

Професионална лексика: Websites. Website development

Делови език и общуване: Making arrangements

Комуникативна граматика: There is/there are

 

Модул 4

Професионална лексика: Databases. Data storage and backup

Делови език и общуване: Requesting. Making recommendations

Комуникативна граматика: Prepositions

 

Модул 5

Професионална лексика: E-commerce. On-line transactions and transaction security

Делови език и общуване: Preparing and delivering presentations

Комуникативна граматика: Quantifiers. The Future Forms

 

Модул 6

Професионална лексика: Network systems. Network range and speed

Делови език и общуване: Networking. Communicating on-line

Комуникативна граматика: The Past Forms

 

Модул 7

Професионална лексика: IT support. Fault diagnosis and software repair

Делови език и общуване: Telephone conversations

Комуникативна граматика: The Present Perfect Tense

 

Модул 8

Професионална лексика:: IT security and safety

Делови език и общуване: Talking about experiences

Комуникативна граматика: Articles

 

Модул 9

Професионална лексика: Programming languages

Делови език и общуване: Describing processes

Комуникативна граматика: The Passive Voice

 

Модул 10

Професионална лексика: Jobs in IT. Skills and abilities

Делови език и общуване: Interviewing for a job

Комуникативна граматика: Revision

 

Продължителност на обучението

80 академически часа (20 занимания по 4 учебни часа).