Програма на курса ,,Английски за IT. Intermediate‘‘ | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Програма на курса ,,Английски за IT. Intermediate‘‘

Програма на  курса ,,Английски за IT. Intermediate‘‘

 

Модул 1

Професионална лексика: Connecting to Clients and Employees. Ethics. IT for Improving Health

Делови език и общуване: Customer Service. Ethics. Advertising and Marketing

Комуникативна граматика: Present Time

 

Модул 2

Професионална лексика: Macs and PCs. Linux. Software Reliability

Делови език и общуване: Business in Different Cultures

Комуникативна граматика: Past Time

 

Модул 3

Професионална лексика: User Interface Design. Telecommuting

Делови език и общуване: Company Culture. Teambuilding

Комуникативна граматика: Past & Present

 

Модул 4

Професионална лексика: Software Reuse. Configuration Management

Делови език и общуване: Time and Time Management. Stress and Stress Management

Комуникативна граматика: Future Time

 

Модул 5

Професионална лексика: Software Tools. Automation

Делови език и общуване: Decisions. Business Strategy

Комуникативна граматика: Conditionals

 

Модул 6

Професионална лексика: Hackers and Viruses. Identity Theft. Preventative Measures

Делови език и общуване: Types of Meetings. Meeting Etiquette

Комуникативна граматика: Modal Verbs

 

Модул 7

Професионална лексика: Anti-virus Software. Cloud Computing. Saas and Paas

Делови език и общуване: Making a Presentation at a Meeting. Trends, Graphs, Figures. Punctuation

Комуникативна граматика: Passive Voice

 

Модул 8

Професионалная лексика: Software Quality Control. Development and Cost. Project Management

Делови език и общуване: Negotiations

Комуникативна граматика: V-ing & Infinitive

 

Модул 9

Професионална лексика: Creative Design. Programming. Programming teams

Делови език и общуване: Negotiations

Комуникативна граматика: Reported Speech

 

Модул 10

Професионална лексика: System Administration. Career Options

Делови език и общуване: Leadership and Management Styles

Комуникативна граматика: Revision

Final Tests

 

Продължителност на обучението

80 академически часа (20 занимания по 4 учебни часа).