IT Practice Lab

IT Practice Lab

 

IT Practice Lab на IMG Academy Ви дава възможност да пробвате своите сили в реални IT – проекти в истински екип по стажантска програма.

Защо е нужна тази програма?

IT Practise lab - ИТ Лаборатория за разработка на проектиЗащо  хората без опит  трудно  си намерат работа? Не само защото им липсва прословутия „опит и знания“. Най-важният проблем се състои в това, че новодошлите не знаят процеса на разработка, не умеят да организират своята работа в координация с другите членове на екипа. Да се наеме такъв човек в екипа е голям риск и за проекта, и за екипа, която го реализира. Пословичният затворен кръг:

 • Не ви вземат на работа, защото нямате опит;
 • Вие нямате опит, защото не ви вземат на работа.

Това е проблем, пред който са изправени много наши курсисти. И тогава решихме, че те трябва да имат възможност да получат опит, който ще им позволи да се чувстват по-уверено не само на събеседване, но и по време на изпитателния срок.

Как е организирана програмата?

Участниците в различни програми се обединяват в проектни екипи и реализират функциите на една голяма система. Разработката на продукта се води в съответствие с с методологията на управление на проекти, Agile Scrum.

Всеки проектен екип се състои от следните участници:

 • Собственик на продукта (Product Owner) – представлява интересите на Заявителя; този роля в проектния екип изпълняват випускниците на програми Business Analyst;
 • Scrum-мастер (Scrum Master) – представлява интересите на екипа на Разработчика; обезпечава условия за ефективна работа на екипа, решава възникналите въпроси, тази роля в екипа изпълняват участниците в различни програми, както и опитни специалисти;
 • Бизнес-аналитик (Business Analyst) – събира и анализира изискванията към разработвания продукт, управлява изискванията ( оценява рисковете, проследява промените в изискванията, подрежда приоритетите); тази роля изпълняват випускниците на програми Business Analyst;
 • Програмисти (Front-End Developers) – разработва клиентската част на продукта, обезпечава коректно изобразяване в различни браузъри; тази роля изпълняват завършилите програмата Front-end Developer;
 • Разработчици (Software Developers) – разработва сървърната част на продукта; на този етап като разработчици могат да минат стаж завършилите програмата Java Developer;
 • Тестери (Software Testers) – тестват изискванията към продукта и разработената функционалност, фиксират идентифицираните дефекти и ги предават за  доработване; тази роля изпълняват завършилите програмата Software Testing Engineer.

Над проекта работят няколко екипа, което е допълнителен плюс; вие не само се учите да взаимодействате вътре в своя екип, но и получавате безценен опит от общуването между екипите.

В допълнение, в програмата работят допълнителни екипи от UX-дизайнери. Тази роля може да се изпълнява от завършилите курс по компютърна графика и дизайн.

Повече подробности за програмата на IT Practice Lab.

Какво следва след стажа?

Защита на проектите пред представители на работодателите. Всеки екип представя резултатите от своята работа:

 • Какви задачи изпълнявахте;
 • Какви инструменти са били използвани и защо;
 • С какви проблеми се сблъсквахте и как ги решихте;
 • Как бихте постъпили в някаква ситуация.

За какво да се подготвите?

 • Да отговаряте за своята работа. Какво правите и как го правите, всичко това ще се отрази на всички членове на екипа. Вие не можете да ги подведете!
 • Не се отказвайте. Ще се наложи да работите всеки ден, натоварването е сериозно; предвидените 230 учебни часа при някои нарастват до 300 и повече! Понякога става тежко да съчетаваш стажа с някои други жизнени активности. Но си струва да опитате!
 • Да издържите на защитата. Въпросите ще бъдат различни. Задаващите въпроси хора ще оценяват всичко, което говорите, как говорите, как взаимодействате с другите членове на екипа. Въпросите ще бъдат не само по техническата част, но също така и за лична и екипна ефективност. На някои от въпросите може да отговаря целия екип. А на някои ще се наложи да отговаряте лично, защото те ще касаят лично вашата работа.