Какво е уеб дизайн и какво включва той? В Българския език, думата дизайнер най-често се свързва с понятието художник, а думата дизайн – с художествено оформление на дадено изделие.

Истинското значение на думата дизайн в английския език, от който тя идва, е обаче доста по-различно. Тук дизайнът се превежда с понятия като замисъл, проектиране и планиране. Дизайнът в същност много повече се доближава до инженерното проектиране, отколкото до художественото оформление. Художественото оформление е само малка, при това не най-съществената част от дизайна.

Оттук идва и погрешното възприемане у нас на уеб дизайн като художествено оформление на уеб сайтове. Естествено, в уеб дизайна има и художествено оформление. Дизайнът обаче се простира далеч извън чисто визуалното представяне на уеб страниците. Не случайно фундаментална част от цялостния процес на уеб дизайна представлява информационната архитектура. И наистина, най-съществената част от целият процес на дизайн в един уеб сайт е именно организирането и структурирането на информацията, а не нейното „разкрасяване“ …

В същност, уеб дизайнът най-силно се приближава до архитектурата. Както основната цел на архитектурата е да проектира сграда, пълноценно изпълняваща функциите си (живеене, производство, офис нужди и т.н.), така и при уеб дизайна основната цел е да се проектира сайт, който да изпълнява своите функции – да информира, да рекламира и да продава.

Тук идва и основният проблем на повечето уеб дизайнери: голяма част от тях са бивши художници или графични оформители. Те са в състояние да направят перфектно изпипан графичен оригинал, но никога не са се занимавали с истински бизнес и трудно разбират понятия като маркетинг, ефективност, навигация, ползваемост и интуитивност. Те слабо се интересуват от търговската страна на сайта, а стара истина е, че добрият сайт е този, който продава, и добрият дизайнер този, който остава невидим. Да останат невидими, за много графични дизайнери често е непосилна задача!

В резултат на това, Интернет пространството се запълва с красиви, но неразбираеми, нефункционални, трудно използваеми, и затова неефективни сайтове. Сайтове, чиято основна функция е да говорят за графичните способности на техните дизайнери, а клиентите, в много случаи прекалено късно осъзнават, че са дали парите си за да рекламират чужда стока – тази на уеб дизайнерите си.

Съществуват перфектно построени откъм графичен дизайн сайтове, в които обаче посетителите си задават въпроси, които не би трябвало изобщо да стоят пред посетителя. Въпроси като:

  • С какво точно се занимава тази фирма?
  • Произвежда ли или само продава тези стоки?
  • Стоката, която виждам, мога ли да си я купя?
  • На каква цена?
  • Откъде?
  • Как да платя? …

Срещат се и сайтове, в които „красотите“, анимациите и цветовете са толкова много, агресивни и объркани, че на човек изобщо не му и идва наум да прочете и разбере нещо от съдържанието на сайта. Уморен и потиснат, той просто щраква с мишката и отива някъде другаде. Жалко за вложените в такъв сайт пари, усилия и време!