В тази статия ще разгледаме какво представлява сървърът в компютърните мрежи и типовете сървъри.

Въпреки че всеки компютър, работещ със специален софтуер, може да функционира като сървър, най-типичната употреба на думата се отнася до много големи, високопроизводителни машини, които функционират като помпи, които бутат и извличат данни по интернет.

По правило, колкото по-голяма е мрежата – по отношение на клиентите, които се свързват с нея или с количеството данни, които се движат – толкова по-вероятно е, че няколко сървъри играят роля, всяка от които е посветена на определена цел.

Строго погледнато, сървърът е софтуерът, който изпълнява задачата. Мощният хардуер, който поддържа този софтуер, обикновено се нарича сървър, тъй като сървърният софтуер, който координира мрежа от стотици или хиляди клиенти, изисква хардуер, който е много по-мощен от това, което бихте купили за обикновена потребителска употреба.

Общи типове сървъри

Голяма мрежа с общо предназначение, поддържаща средна фирма, вероятно ще разполага с няколко различни типа сървъри:

Уеб сървъри, за показване на страници и стартиране на приложения при свързване на уеб браузъри.

Имейл сървъри, за да се улесни изпращането и получаването на съобщения.

FTP сървъри, за да поддържат преместването на файлове чрез инструменти за протокол за прехвърляне на файлове.

Сървъри за идентичност, за да поддържат влизания и роли за сигурност за оторизирани потребители.

Типове мрежови сървъри

Много мрежи в интернет използват модел за мрежова връзка клиент-сървър, който интегрира уеб сайтове и комуникационни услуги.

Алтернативна мрежова мрежа от тип „peer-to-peer“ позволява всички устройства в дадена мрежа да функционират като сървър или клиент според нуждите. Партньорските мрежи предлагат по-голяма степен на поверителност, тъй като комуникацията между компютрите е по-целенасочена, но повечето внедрявания на мрежи от връстници (peer-to-peer) не са достатъчно стабилни, за да поддържат много големи шумове на трафика.

 

Сървърни клъстери

Клъстерът на думите се използва широко в компютърната мрежа, за да се отнасят до внедряването на споделени компютърни ресурси. Обикновено клъстерът интегрира ресурсите на две или повече изчислителни устройства, които иначе биха могли да функционират поотделно (често, работни станции или сървърни устройства) заедно за някаква обща цел.

 

Сървъри у дома

Тъй като сървърите са просто софтуер, хората могат да стартират сървъри у дома, достъпни само за устройства, прикрепени към тяхната домашна мрежа. Например, някои мрежови твърди дискове използват мрежовия протокол Network Attached Storage, за да позволят на различни компютри в домашната мрежа да имат достъп до споделен набор от файлове.

Автор: Кирил Кирилов – водещ лектор на курсовете

„Системен администратор“ 

„Linux системна администрация“