Какъв е минималният набор от знания на човек, който кандидатства за работа като системен администратор? Със сигурност поне минимални познания за потребителските и операционни системи, представа за това, как работят мрежите, известни познания за ИТ сигурността, както и способност да се решават много проблеми на обикновените потребители.

Ето някои от нещата, които трябва да знае всеки начинаещ системен администратор.

Добавянето на компютри към домейна. Ако можете да добавите компютър към работна група, трябва да знаете как да включите компютър с Windows в домейна. Това е задължително умение. Заедно с това, трябва да знаете как да кеширате отчетените данни на компютъра. Това е особено важно за лаптопи.

Разрешаване на проблеми с печата. Принтерите, това е истинско проклятие. Дори и ако всичко е настроено правилно с печата постоянно възникват проблеми. Трябва да знаете как да отстраните проблемите от локалната мрежа, също така да можете да отделите принтера от регистъра на Windows, в случай на сериозни проблеми с компютъра.

Натоварване в безопасен режим. Има ситуации, когато трябва да стартирате компютъра в безопасен режим. Ако не знаете как, мястото ви не е в IT отдела. Трябва да знаете как се натоварва в безопасен режим с поддръжка на мрежата за премахване на компютърни проблеми, които не могат да бъдат коригирани е обичаен режим.

Инсталиране на операционната система. Това е още важно умение на системния администратор. Вие, като минимум трябва да знаете как да инсталирате Windows 7/8, Windows Server, Linux и Mac OS. Също така трябва да можете да инсталирате няколко операционни системи на един компютър и да настроите натоварването.

Управление на потребителите в Active Directory. Трябва да се работи постоянно с Active Directory – за добавяне, изтриване, редактиране, заключване или отключване на потребителски профили, или просто да възстановите пароли. Ако не можете да конфигурирате Active Directory, работата с мрежата ще бъде много трудна.

Възстановяване на паролата на сървъра. Това не винаги е лесно. Има моменти, когато трябва да се промени администраторската парола на компютъра, който не е част от домейн Active Directory . Вие също трябва да знаете как да смените паролата на компютър с Linux или Mac OS.

Създаване и конфигуриране на потребителски профил в Outlook. Понякога единственият начин за решаване на проблем с Outlook е да бъде премахнат профила. На компютри, работещи с Windows, това е често срещано явление, така че трябва да знаете как да премахнете или да създадете профил в Outlook.

Пускане на CHKDSK. Оборудването се чупи. В един момент може да се наложи да се провери твърдия диск за грешки във файловата система. За да направите това, трябва да знаете как да използвате CHKDSK по време на зареждане, включително и с автоматична корекция на грешки.

Резервно копиране на Windows Server. Начинаещият системен администратор трябва да знае как да направи резервно копиране на Windows Server и как да го настрои в Task Scheduler.

Изчистване на пространство в диск C. Ако диск C е препълнен очаквайте неприятности, особено на сървъра. Диск С  трябва периодично да се почиства. За целта има различни инструменти,  CCleaner, който отстранява временните файлове, или WinDirStat, който показва кои файлове заемат ценно място на диска.

ИТ специалистът трябва да решава много проблеми, така че начинаещия системен администратор трябва да знае поне изброеното по-горе.