Системния администратор е професия и за нея се заплаща. Парите обикновено се плащат от компаниите, което означава, че системните администратори са им нужни.

Така че, в съответствие с горната класификация, съществуват два важни типа работодатели – профилни и непрофилни.

Нека започнем с непрофилните. Непрофилният работодател е компания, която НЕ се занимава с IT. Ярки „антиподи“ са туристически агенции, фирми, работещи с недвижими имоти, дилъри на автомобили и др. За тях администраторът е такъв „електротехник /компютърен мениджър“. Те не се нуждаят от сложна инфраструктура, не знаят какво правят системните администратори, какво е сложно и кое е просто. Те не могат да контролират качеството на работата на системния администратор и единственият знак за успеха му е „работи“ или „не работи“. Точното ниво на развитие на компанията силно варира и може да се свежда от „настройка на компютъра и принтера“ до съпровода на доста екзотични програми (това особено засяга лечебните заведения). Във всеки случай сложността на тяхната конфигурация често е минимална и да се говори за реално „домакинство“ на системния администратор не се налага.

Отделно, е необходимо да се спомене за компаниите с висока степен на IT на нестопанския бизнес. (Ярък пример – вериги магазини, банки). Най-често в такива компании все още имат човек, който е в състояние да направи оценка на качеството на работата и сложността на решенията, да говори със системния администратор на нормален език, а не да изяснява на птичи език „интернета не работи“, „процесора под бюрото пищи“ и т.н.

Въпреки това, независимо от възможната сложност на конфигурацията, тя е доста ограничена от бюджета и нуждите на компанията, и обикновено не изисква да се излиза извън рамките на минимума работа. Нуждите на ИТ отдела се възприемат като нетна тежест, която трябва да се защитава на същия този птичи език.

Вторият тип работодатели са профилни компании. По-голямата част от големите интернет сайтове са такива, към тях се отнасят и хостери, центрове за данни (ако се занимават с нещо друго освен отдаване под наем), фирми, чиято дейност е свързана с компютърни технологии (клетъчни компании, центрове за обработка).

Ще отбележим, че профилни компании също имат непрофилни администратори ( които се занимават с обслужването на работни места в back-office’е). При намиране на работа трябва много точно да си изясните какво точно ще трябва да правите. Такива компании обикновено търсят служители „за задачи“, т.е. имат нужда от човек, който може да се занимава с определена област на тяхната дейност.

Важна особеност на профилните компании е конструктивността на това, което прави системния администратор. Вече не сте „електротехник на компютри“, вие сте човекът, който определя колко добре ще работи основното бизнес средство на компанията. Обикновено няма концепция за технологичен таван или птичи език.