Имате бизнес идея, която мечтаете един ден да реализирате? Искате заинтересован инвеститор да ви забележи и да финансира бъдещата ви фирма или искате да разширите обхвата на бизнеса си чрез допълнителна дейност?

business-plan

Всичко това е възможно ако структурирате идеята си в бизнес план, който да ви покаже всички нейни положителни и отрицателни аспекти. Ако обаче не сте сигурни в ползата на предварителния план и се замисляте дали да не пропуснете тази стъпка, вижте за какво може да ни помогне той и можем ли да стартираме бизнес без да имаме предварително изготвен бизнес план.

Можем ли да стартираме бизнес без бизнес план?

Отговорът на въпроса дали можем да започнем собствена стопанска дейност без да имаме наличен бизнес план е лесен – можем, но до колко това ще бъде рентабилно? Той е препоръчителен независимо дали става въпрос за план, описващ подробно всички важи виждания или просто помощни насоки за действие. Ключовият момент е да сте предвидили и планирали всеки важен аспект на вашата идея. Това може да се случи най-лесно чрез създаването на бизнес план.

За какво ни помага бизнес плана?

Бизнес планът може да ви е необходим ако кандидатствате за финансиране пред кредитор или инвеститор. На първо място обаче той е за вас – за тези, които имат идея, която да структурират в обстоен план за действие. Той ще ви бъде от полза независимо дали ви е необходим, за да планирате цялостното си виждане за бизнеса или за да разширите областта на фирмата си например, чрез планиране на онлайн бизнес дейност Курс „Онлайн бизнес планиране“)

Ще се изненадате колко по-лесно ще бъде стартирането на бизнес, когато пред вас имате всичко необходимо.

business-planning

Чрез бизнес плана вие ще имате възможност да видите продукта си в неговата цялост, да проверите неговата рентабилност, да проследите кои са вашите конкуренти, да съставите маркетингов и финансов план за действие. С негова помощ, на база на предварително изчислени данни, ще можете да планирате необходимостта от средства за инвестиране за определен период и да погледнете в дълбочина характеристиките на вътрешнофирмената и външната среда.

Колко рисковано е стартирането на бизнес без бизнес план?

Статистиката показва, че в България цели 95% от предприемачите, стартирали собствена стопанска дейност, фалират още през първата си година на пазара. Една част от тях прекратяват дейността си поради неблагоприятната среда и икономическата обстановка, докато друга – защото не е успяла да изчисли и предвиди предварително средствата, които ще са й необходими и ходовете, които да предприеме. Това е явен показател за значимостта на бизнес плана като инструмент, който ни ръководи по време на планирането, стартирането и управлението на нашия бизнес. Всички тези и още ползи на бизнес плана могат да ви подскажат, че вие определено ще бъдете с крачка по-близо до реализирането на идеята си, ако заложите на неговото използване.

Автор: Венелин Ковачев – водещ лектор на курсовете:

Онлайн бизнес планиране

Маркетинг в социалните мрежи – (SMM)