Програма на курсът „CorelDRAW ЗА НАЧИНАЕЩИ“

Подробна програма на курсът

„CorelDRAW ЗА НАЧИНАЕЩИ“

Курс CorelDraw за начинаещи

1.ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

1.1.Представяне на курса CorelDRAW ЗА НАЧИНАЕЩИ

1.2.Няколко думи за програмата CorelDRAW

1.3.Какво е векторно и растерно изображение – прилики, разлики, предимства, недостатъци, приложения.

1.4.Видове документи в зависимост от приложението. Какви са изискванията за документите, които се изработват за печат и тези, които се изработват за web приложение.

2.СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ЗАПОЗНАВАНЕ С РАБОТНАТА ПЛОЩ

2.1.Заглавна лента

2.2.Лента с менюта

2.3.Лента с опции

2.4.Статична лента с опции

2.5.Кутия с инструменти

2.6.Индикатор за брой страници

2.7.Печатна област

2.8.Поле за работа

2.9.Цветова палитра

2.10.Докери и персонализиране на работата с тяхна помощ

  1. РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

3.1. Създаване на документ

3.2. Отваряне на съществуващ документ

3.3. Шаблони и работа с тях

3.4. Създаване и запазване на собствен шаблон

3.5. Вмъкване на файлове от компютъра

3.6. Експортиране на файл в зависимост от приложението. Запазване на растерно изображение. Запазване на документ за печат. Запазване на документ за web. Запазване на документ в по-ниска версия на програмата.

3.7. Добавяне и изтриване на страници

3.8. Промяна на размера на документа по време на работа

3.9. Редактиране размера на една или повече страници, независимо от базовия размер на страницата

4.РАБОТА С ОБЕКТИ

4.1.Създаване на геометрични и други фигури с помощта на CorelDRAW

4.2.Селектиране на обекти

4.3.Трансформация на обекти – рязане, оразмеряване, ротиране

4.4.Копиране, поставяне, изтриване на обекти

4.5.Оцветяване на обекти

4.6.Добавяне на контур на обектите. Промяна на цвят и вид контур

4.7.Групиране и разгрупиране на обекти

4.8.Добавяне на светлосенки

4.9.Прозрачност на обектите

4.10.Създаване на триизмерни обекти

4.11.Създаване на перспектива на обект

5.РАБОТА С ТЕКСТ

5.1.Добавяне на Прост текст и Фигурен текст

5.2.Контур на текста

5.3.Добавяне на перспектива на текст

5.4.Редактиране на текста – текст в колони, размер и вид на шрифта междуредие, разстояните между букви и думи, отстъп на абзаца, подравняване на текст, завъртане на текста,

5.5.Създравене на текст във вътрешността на фигура

5.6. Текста като обект

6.РИСУВАНЕ

6.1.Запознаване с инструментите за рисуване в CorelDRAW

6.2.Рисуване с Artistic Media Tool

6.3.Рисуване с Freehand Tool

6.4.Рисуване с кривите не Безиер

7.ОБРАБОТКА НА РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

7.1.Промяна на размер

7.2.Добавяне на ефекти

7.3.Редактиране на цветовите стойности

8.СЪЗДАВАНЕ НА БРОШУРА ИЛИ ДРУГ РЕКЛАМЕН МАТЕРИАЛ

9.Тест и практическа задача

 

<<< ОБРАТНО КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА КУРСА

 

След края на курса ще знаете как да:

  • Боравите спокойно и уверено с програмата
  • Създавате документи
  • Добавяте и композирате изображения и текст в програмата
  • Рисувате
  • Създавате векторно лого
  • Създавате брошура, флаер, постер, визитка
  • Създавате коректен файл за печат или за web приложение

 

Запишете се за курса