Курс по Web програмиране с Java

Курс по Web програмиране с Java

maxresdefault

Курсът е предназначен за хора, които нямат опит с програмирането, или имат минимален такъв. Обучението има силна практическа насоченост. Задачите се пишат от самите курсисти, с напътствия от преподавателя.

Обучението има градираща сложност, целяща лек преход към по-сложните материи. Набляга се на това, курсистите сами да използват теорията в залегналите в курса задачи. По време на задачите се отделя персонално внимание на всеки един от участниците, на местата където той/тя има затруднения.

Курсът е цели да подготви кадри за работна ниша в която има голямо търсене в момента. Прогнозите са търсенето в IT сектора (и в частност програмистите) да се запази и дори усили. Търсенето на Java програмисти е голямо както в България, така и в ЕС и в САЩ. Подкрепяща статистика е това, че много български програмисти работят успешно в Западна Европа и отвъд океана.

Java е програмен език, силно използван за изграждане на корпоративен и бизнес софтуер. В тази ниша тя има сериозни предимства пред други програмни езици като C/C++, PHP, assembler, Python, Ruby…

Кратко съдържание по модули

1.     Оператори
2.    Типове данни
3.    Променливи
4.    Методи
5.    Класове
6.    Спомагателни класове


Подробно описание на темите в курса

1.     Подготовка за разработка (development)
2.    Първа програма. Синтактични грешки.
3.    Типове променливи. Диапазон на числовите променливи. Константи.
4.    Аритметични операции.
5.    Декларации на класове и методи. Статични методи.
6.    Конвенции за именоване.
7.    Методи с параметри. Връщани типове от методите.
8.    Видимост  – public, private, protected
9.    Форматиране на кода.
10.    Коментари.
11.    Оператори  if-else, switch-case,
12.    Масиви
13.    Цикли – for, while, do-while; Оператори break и continue;
14.    Класове. Използване на класовете. Instance методи и статични методи.
15.    Конструктори
16.    Основни класове – String, Integer, Long, …
17.    Наследяване. Абстрактни класове. Интерфейси. Променливата this.
18.    Изключения. Секция finally.
19.    Работа с файлове.
20.    Работа с пакети.
21.    Спомагателни класове – списъци – Vector, ArrayList, LinkedList.
22.    Спомагателни класове – set-ове – HashSet, TreeSet.
23.    Спомагателни класове – Iterator.
24.    Спомагателни класове – речници – HashMap и Hashtable.
25.    Спомагателни класове – стек и опашка.
26.    Java рецепти – за по-добър код и за справяне с проблеми.
27.    Дибъгване.
28.    Среди за разработка – NebBeans и Eclipse. Трикове при тях.

Свой компютър ли използвам на курса?

Да. За да се създаде максимално комфортна обстановка за всеки един обучаващ се по време на практическите занятия.

Изисквания към кандидатите:

За провеждането на практическите упражнения, кандидатите трябва да разполагат с личен лаптоп. Ключов параметър за него е RAM паметта. Тя трябва да бъде поне 2GB.

+ BONUS:

Участие в група, в която можете да задавате въпроси и след курса

Всеки участник получава подарък предоставен от партньорите ни от Суперхостинг

SuperHostingBG партньор на IMG ИТ Академия Пловдив

и още изненади …

 

Информация за курса
Лектор Георги Митев
Цена (група) 480 лева *Възможност за плащане на 2 вноски
Цена (индивидуално) Не
За записване ТУК или на тел. 032 58 28 13 /hi@img-academy.com
Брой участници в група мин.  7 човека *Курсът ще стартира при събиране на нужния минум. /Записвам се/
Програма В презентацията
Формат Обучение в малки групи. Продължителност:8 недели х 8 часа* Курсът се провежда в неделя
Сертификат След успешно полагане на всички тестове по време на курса, вие имате възможност да получите сертификат. 

 

Запишете се за курса