Целевата страница е нужна само тогава, когато има една или група уникални стоки или услуги в продажба, които се планира да бъдат продадени на едро или на дребно.

Сега за най-важното нещо.

Основни правила за създаване на ефективно работеща целева страница

Само един продукт

Разработването на целевата страница се извършва под един конкретен продукт. Това правило е от съществено значение. Благодарение на него броят на продажбите надхвърля в пъти продажбите на аналогични стоки в интернет магазини. Когато вниманието на посетителя е свързано с един продукт, той няма друг избор, няма начин да мисли, избере или отложи във времето.

Често, когато има няколко продукта на сайта, клиентът се губи в избора си, оставя си малко време да мисли и след известно време променя мнението си и купува нещо съвсем различно. Лишавайки посетителя от избор, ние го поставяме в позиция, в която ние решаваме вместо него.

Ясен призив за действие

Според статистиката около 80% от потенциалните клиенти се отсейват през първите 20 секунди, след като влизат в сайта. Причините могат да бъдат различни, но същността им е една – клиентът не разбира какво трябва да направи. Съответно, при целевата страница трябва първоначално да има покана за действие, която да покаже на клиента какво се продава тук.

Основната грешка е липсата на ярка подбуда за действие. В края на страницата винаги трябва да има насочване на клиента към извършване на определено действие. Ако клиентът не разбере това, може да се получи така, че той се е заинтересувал от продукта, но не е разбрал как да го получи и се е насочил към конкурентите, в чийто сайт има призив и обяснение на действията.

Как да направите призивът за действие по-ясен?

  • Направете голям червен бутон за поръчка. Маркетолози са направили проучване и са изяснили, че червения цвят е най-стимулиращ за извършване на определено действие;
  • Просто и ясно излагайте мислите си на сайта. Клиент, който се сблъсква със сложни конструкции, доста бързо му доскучава и напуска сайта;
  • Липса на всичко, което може да разсея неговото внимание;
  • Конкретните предимства от използването на продукта трябва да бъдат на видно място. А до тях още един червен бутон за поръчка.

Ярко и завладяващо заглавие

Първото, което вижда клиента е заглавието. Задачата на целевата страница е да задържи неговото внимание, плавно да го прехвърли в нужните места, и на края към поръчката. Но всичко започва именно със заглавието. Доброто заглавие трябва да сочи към проблема на клиента, и веднага да се предостави неговото решение.

Пример за отлично заглавие в сайт, който продава врати –сейфове: „Ние продаваме спокойствие“. Те ясно са намерили проблема на клиента – опасения по повод безопасността и са му предложили решение. Именно по тази схема трябва да работи всяко заглавие в целевата страница.

Само продаващ текст

Дизайнът на целевата страница е много важен. Но на първо място все още е текстът. Именно на него първо се спира погледа на потенциалния клиент. И именно с текста започва създаването на целевата страница.

За да съставите компетентен продаващ текст, или трябва да наемете копирайтър, или сами да го съставите по пътя на грешки и редакции.

За да създадете добър текст трябва:

  • Да съставите портрет на целевата аудитория. Пол, възраст, потребности, увлечения, страхове, стремежи и т.н. Трябва да отговорите на възможно най-голям брой въпроси на потенциалния купувач. Това се прави, за да можете да се възползвате от слабостите на купувача и да покажете, че стоките могат да му помогнат;
  • Да въвлечете посетителя в диалог. Това е още по-трудно, отколкото изготвянето на портрет. Въпреки факта, че текста на целевата страница ще бъде монолог, не трябва да допускате клиента да се отегчи при четене. Важно е да говорите с клиента, и то на един език.

Гурутата на интернет маркетинга продължават да твърдят, че текстът е един от най-важните компоненти на целевата на страница. Дори големи страници могат да бъдат доста живи и да привличат клиенти, ако имат грамотен текст. Не трябва да допускате на клиента да му стане скучно, да превключи вниманието си или да премисли. Трябва да го държите на една вълна, постепенно отговаряйки на въпросите му, да обработвате възраженията  и да го призовавате към действие.

Не се притеснявайте от големите текстове. За уникални и скъпи продукти, които рядко се намират на пазара, обемистите описания са необходими. Те трябва да отговарят на клиентите на всички въпроси относно продукта, компанията и да ги насърчават да купят продукта. Информативността на текста е основният компонент.

Компетентно оформление на текстовете

Важно е не само да напишете добър текст, но и да го оформите. Важно е цветът на шрифта да е неутрален по отношение на фона и очите на посетителя. Светли, малки и твърде големи букви не пасват. Подходящи тонове със средна яркост и шрифтове с размер 14.

Някои създатели на създатели на целева страница качват твърде крещящи реклами, Голям брой главни букви, удивителни знаци в края на някои изречения и други подобни „реклами“ ни карат да мислим, че тук има нещо нередно. И обикновените хора в интернет често се страхуват от голям шрифт, защото той символизира повишаване на тона.

Ето защо, за дизайна на текста в целевата страница трябва да се отделят много време и усилия.