Популяризиране на уеб сайт не е лесно, но е необходимо. Сайт, генериращ приходи е цел, която преследват всички компании, създали свой уеб сайт.

Въпреки това, доста често, фокусът е съсредоточен само върху създаването на съдържание, а на последващото популяризиране на сайта се отделя несъществена роля, или неговия собственик въобще не отделя средства за тази важна задача. Какъв е резултатът?

 

В първия етап, когато новия сайт ( вижте „Популяризиране на нов сайт„) се появява в мрежата и някакви дейности по неговото популяризиране все пак се провеждат, сайта заема добри позиции в рейтинга на търсачките и привлича посетители. Но с времето, ако  се остави всичко както е, неизбежно настъпва и спад на количествата посещения и лоша индексация на страниците, вследствие на „загуба на интерес“ към ресурса от търсачките. Всяка система, спряла своето развитие, е еквивалентна на мъртва, а кой се интересува от такива системи?

Как най-добре се популяризира уеб сайт? Еднозначен отговор на този въпрос няма. Попитайте десет SEO- специалиста и ще получите десет различни отговора. Основните процеси на популяризиране, в действителност не са много, но всеки има свои нюанси. Някои се ръководят в работата си от едно, други от друго.

Например, географското положение на сайтовете. Сигурно всеки потребител на Интернет е обръщал внимание, че по време на търсене на някакви продукти или услуги, търсачката отчита в кой именно град се намира човека и дава резултати в съответствие с тази информация.

Например, на потребител от София ще се покажат сайтове, чието географско положение съответства на София или райони на София, за Пловдив – сайтове от този регион. Съответно, ако главния офис на компанията е разположен в София, нейния сайт с най-голяма вероятност ще намерят жителите на столицата.

 А ако фирмата работи в цяла България и е заинтересована не по-малко от потребители и от други градове?  В такъв случай много полезна ще се окаже услугата популяризиране на уеб сайт в регионите. Но колко оптимизатори мислят за подобна възможност? Ето тук изплуват нюансите, за които споменахме по-рано.

Да популяризираме уеб сайта в рамките на неговата географска принадлежност, или да излезем извън тези рамки? Сякаш отговора е очевиден. Но тази очевидност разкриват само оптимизаторите с голям опит на работа.

Съзнанието на хората се променя. Все повече хора в желанието си да намерят нужния продукт или услуга, първо прибягват до Интернет, а не във вестници или списания. Ето защо, по-голям брой клиенти ще привлече фирма, имаща свой сайт, а не нямаща такъв.

Но сред равни в глобалната мрежа, пръв ще бъде този, който е отдал нужното значение на задачата популяризиране на уеб сайт.