Quality Assurance – основни понятия

Quality Assurance (осигуряване на качеството – QA) е набор от дейности, обхващащи всички технологични етапи на развитие на разработките, пускане и експлоатация на системи за информационен софтуер, взети на различни етапи от жизнения цикъл на софтуера, за да се осигури необходимото ниво на качество на произведения продукт.

Контрол на качеството (Quality Control – QC) е набор от действия, извършвани на продукта в процеса на развитие, за получаване на информация за неговото актуално състояние в „готовност на продукта за пускане“, „съответствие с фиксираните изисквания“, „съответствие със заявеното ниво на качеството на продукта“.

Тестване на софтуер (Software Testing)  е един от методите за контрол на качеството, включващ в себе си активности по планиране на работите (Test Management), проектиране на тестовете (Test Design), изпълнение на тестирането (Test Execution) и анализ на получените резултати (Test Analysis).

 

С какво да започнем осигуряване качеството на софтуера – Quality Assurance?

Създаването на организация за осигуряване на качеството започва със следните стъпки. Те са сравнително лесни за изпълнение и наистина носят осезаеми ползи:

  • Споразумейте се за общите шаблони;
  • Определете последователността на действията;
  • Уверете се, че се използват стандарти и процеси;
  • Направете анализ на изпълнените проекти;
  • Анализирайте и се учете, като използвате данните от дефектите;
  • Използвайте това, което сте научили.

Ако вашата компания реализира нещо от изброеното по-горе, тогава вие сте на път към организация, действително осъзнаваща важността на качеството в процеса на разработка на софтуера. Но за да се постигне максимална полза, ще трябва постоянно да внедрявате и подобрявате колкото се може повече дейности, насочени към подобряване на качеството.

Ако вашата компания все още не участва в процеса за обезпечаване на качеството, тогава имате прекрасна възможност да подобрите ситуацията, въз основа на опита, изготвен от анализа на последните проекти. Но преди да започнете да получавате ползи, трябва да осъзнаете, че пътя към доброто качество означава известни разходи за вашата компания. Изборът на човек или група хора, които ще носят отговорност за обезпечаване качеството на софтуера, и делегираните им пълномощия за провеждане на действия, напълно ще оправдаят тези разходи.

Quality Assurance е процес на обучение: изучаване на това, което не работи добре и как да го изправите; изучаване на това, което работи правилно и при какви обстоятелства, както и как да подобрявате вашата работа с всеки нов проект.

 Компания, участваща в процеса на Quality Assurance постоянно се обучава. Най-първата стъпка е да се направи обезпечаване на качеството неразделна част от разработката на продукта. И тогава „Q“ за вас действително ще бъде начало на думата „Осигуряване“.

 

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.