Необходимо ли SEO на бизнеса?

(BrandVoice – Интервю)

Пазарът за електронна търговия в България става все по-привлекателен за бизнеса. За това как да се придвижваме напред в интернет пространството и как да сведем до минимум възможните рискове, ние ще поговорим с управителя на ,,IMG – Internet Media Grоup“ Любомир Атанасов, като днес конкретно питаме от името на IMG ИТ Академия – Пловдив.

Защо е необходимо SEO за бизнеса? Разкажете ни с реални примери?

Бизнесът поръчва SEO, за да печели повече. SEO-то е инструмент за увеличаване броя на посетителите чрез подобряване видимостта на сайта в търсачката. В същото време и видимостта на сайта, и количеството привлечени потребители са вторични показатели. Първичният показател за бизнеса в случая със SEO е крайният приход, като се имат предвид маркетинговите вложения.

Ние обикновено използваме ROMI за измерване  ефективността на инструментите на интернет маркетинга. ROMI е показател, който показва рентабилността на маркетинговите инвестиции.

Ако резултатът е по-голям от 0 – тогава даденият канал е рентабилен. Има смисъл да се инвестира в него повече, ако е възможно. Ако резултатът е по-малко от 0, значи каналът е губещ и носи загуби на бизнеса. В този случай фактически остават два пътя: изключване на канала или повишаване на неговата ефективност.

Този показател must-have е, както за предприемачите, така и за интернет маркетолозите. Разбирането на този показател ще Ви позволи да разпространявате инвестиционните си канали за привличане на клиенти и да увеличите резултатите.

Освен това SEO не само помага на бизнеса да печели повече, но и работи над признаването на марката (бранда) в мрежата, над повишаване лоялността на постоянните и потенциални клиенти, върху репутацията на марката. Сайтът е инструмент за взаимна връзка между бизнеса и клиента. SEO оптимизацията е инструмент, който позволява да се работи над тази взаимна връзка, увеличавайки приходите, лоялността на клиентите и присъствието на бизнеса в интернет.

Доколко в България е развит пазара на SEO и какви са Вашите прогнози?

В дадения момент пазара на SEO в България е в състояние на формиране.

Според нашите прогнози, следващия етап на развитие на българския пазар е бързото нарастване на конкуренцията в много ниши, към които самият пазар просто няма да бъде готов. По-специално, пазарът за SEO и интернет маркетинга, който в момента се развива едновременно в ниско конкурентна среда, както и в нарастване на търсенето, просто не е готов за смяна формата на работа. В този план, компаниите, които имат опит в работата на други пазари, имат явно предимство.

Какви грешки често допускат работодателите, когато става въпрос за SEO?

Най-често това са три основни грешки, които допускат клиентите, и които могат сериозно да навредят на бизнеса.

Ще Ви разкажа накратко за всяка грешка.

  1. Некоректна формулировка на целите им, или „Ние трябва да бъдем в ТОП 3 и то възможно по-бързо.“

Всяко действие, според мен, си има своята цел и мотив. Популяризирането на уеб сайта също не е изключение. И също така започва с поставяне на цели, постигането, на които така или иначе трябва да способстват развитието на бизнеса.

Въпреки това, когато става дума за популяризиране на сайт, клиентите често поставят цели, които в повечето случаи не решават бизнес проблеми. Една от лъжливите цели е популяризиране на сайта в SERP по ограничения списък с най-популярните фрази. Това изглежда по следния начин:

Клиент: „Здравейте, интересува ни популяризиране на сайта в ТОП 3 по този списък от 10 ключови думи“.

Ние: „А защо избрахте именно тези фрази?“

Клиент: „Защото те са най-популярни“.

Ние: „А Вие уверени ли сте, че популяризирайки тези фрази в ТОП3, ще успеете да увеличите приходите във Вашия бизнес?“

Такава формулировка крие два съществени риска:

Както показва нашият опит, най-популярните фрази, които потребителите популяризират в търсачките не носят продажби, колкото и абсурдно да звучи това. Работата е там, че фразата, например, „покупка на смартфон“ не съдържа мотивация за покупка, а по-скоро е информационна. Това означава, че човек просто иска да види цените или асортимента. И съвсем друга ситуация виждаме, когато потребителят има конкретно питане, например „покупка на iPhone 6 със златен корпус в София“, колкото по-голяма е неговата заинтересованост от дадения продукт, толкова по-голяма е вероятността той да направи поръчка в сайта.

Вторият риск е свързан с агресивно закупуване на линкове и писане на текстове, съдържащи множество ключови думи. Тази стратегия носи сериозни рискове, и рано или късно на сайта ще попадне под санкциите на търсачките (Google Penguin, Google Panda) и ще получи наказание под формата на понижаване рейтинга, което води до загуба на трафика, както и продажбите.

Google и Yandex официално декларират, че никой не може да гарантира определени позиции по ключови фрази в търсачките. На първо място, защото никой от изпълнителите не притежава търсачките. Ето защо, ако някой обещава или гарантира попадане в ТОП3 по списъка на фрази, бих препоръчал да стоите далеч от такива изпълнители, колкото и примамливо да звучи това.

  1. Неразбиране от клиентите  особеностите на рекламните канали

Всеки инструмент на интернет маркетинга, било то SEO оптимизацията или контекстна реклама, има своите предимства и недостатъци. Неразбиране характеристиките на тези инструменти често води до грешни решения от страна на клиента.

Имайки различна специфика, инструментите решават различни типове задачи:

SEO- оптимизацията е най-ефективна от гледна точка  привличане на посетители в сайта. Но резултатът не се постига веднага, а средно след 4-6 месеца.

Контекстната реклама позволява в кратки срокове (2-3 дни) да се провеждат рекламни кампании, да приема посетители и генерира продажби, както и по-ясно да насочвате рекламите към Вашата целева аудитория. Все пак за това предимство трябва да се заплати повече.

  1. Липса на готовност оперативно да се внедряват препоръките на оптимизаторите

Важно е да се разбере, че процесът на оптимизиране на сайта е екипен процес, в който резултатът зависи, както от изпълнителя, така и от клиента. Подходът на принципа „аз плащам пари за услугата, нека да правят, каквото искат“ в този случай ще изиграе лоша шега на бизнеса. Защо?

Работата е там, че популяризирането на сайта, в това число и SEO оптимизацията, изисква значително количество внедрения и модификации на сайта, особено в първите месеци на работа. Ние наричаме това внедряване на технически SEO одит, или вътрешна оптимизация на сайта. Одитът е доста подробен документ, съдържащ списък с препоръки, които трябва да се внедрят (оправят, преправят) от програмистите за донагласяне на сайта към изискванията на търсачките.

SEO Оптимизация - ИнтервюКато цяло, тези документи може да имат и до 45-50 страници с препоръки. Програмистите се нуждаят от около 20-30 часа работа за изпълнение на препоръките ни.

Без съгласието и участието на клиента е доста трудно тази работа да бъде свършена. Причините, поради които клиентът не се съгласява с доработките са различни.

Всички тези аргументи водят до това, че клиентът, независимо от това, че заплаща услугите, връзва ръцете на изпълнителите, което прави невъзможно постигане на целевите резултати по проекта.

Изводи:

  1. Да бъдеш на върха на най-популярните търсения в повечето случаи, няма да реши Вашите бизнес проблеми.
  2. Целите, които сте задали на изпълнителите трябва да са съобразени с вида на проекта.
  3. Разбиране на особеностите ще позволи да се вземат правилните стратегически решения и да се предпазите от сътрудничеството с недобросъвестни изпълнители.
  4. При оценяване  ефективността на рекламни канали, използвайте показателя ROMI.
  5. За клиентите: Взимайте активно участие в развитието на проекта си. Оперативно внедрявайте препоръките на оптимизаторите. Това ще позволи да постигнете добри резултати още на начален етап. Истината е там, че се иска много работа и постоянство до постигането на успехите. Трябва да „платиш цената“, както и да следваш стъпките към желания успех. Не забравяйте, че както и онлайн, така и офлайн бизнесът Ви трябва да бъде успешен.