Системният администратор получава прилична заплата, но има много задължения и работа. Няма стандартна длъжностна характеристика за професията. Заплатата обикновено е обвързана със задълженията му.

Линукс системните администратори получават по-висока заплата, защото работата е по отговорна и се изискват повече знания и умения.

Заплата: Линукс системните администратори, които работят с bash, phyton, ruby взимат най-голяма заплата. Тя може да достигне и 10 000 лв, особено ако сисадмина е и тим лидер.

В интернет доставчиците заплатата е около 3 000 лева. Не много далече от линукс системния администратор е администратора на бази от данни (database administrator). Там заплатите са около 2000 – 4000 лева. Мрежовият администратор взима около 2000 лева заплата.

Изисквания за заемане на длъжност „Линукс системен администратор“

Линукс системният администратор е ключов елемент в рамките на инфраструктурата за поддръжка на сървърите и се очаква да осигури високо ниво на техническа поддръжка на клиентите, чрез телефон, чат и система за издаване на билети. Тази роля е от жизненоважно значение за предоставянето на фанатична подкрепа на глобална клиентска база.

От системния администратор на Linux се очаква да поеме инициатива и да даде съвети относно потенциалните проблеми, които клиентът може да срещне и да предложи алтернативи, които могат по-добре да обслужват стабилността и сигурността на решението на клиента.

Техническите проблеми могат да включват ниво на операционната система  (включително разрешения за файлове, настройка на ядрото и управление на потребителите); уеб-сървър, поща и база данни;  уеб услуги и протоколи (включително DNS, FTP и SMTP).

Длъжността поддържа  и много елементи включително облачните сървъри. Линукс системният администратор създава и поддържа лоялност към клиентите..

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА:

Основни отговорности

Осигуряване изключителна поддръжка на клиентите, чрез телефон, чат и тикет.

Собствени заявки и въпроси, отговарящи на вашите нужди, като ги виждате до разрешаването.

Ескалиране исканията за поддръжка на администраторите на следващо ниво и други екипи за поддръжка според процедурите за ескалация.

Отстраняване на неизправности при сигнали за  видеонаблюдение.

Планиране и координирайте поддържането на съответното ниво.

Наблюдаване  времето за реагиране на тикетите, чата и телефона и предприемайте подходящи действия.

Сътрудничество с технически мениджъри на профили за изграждане на силни взаимоотношения с клиентите.

Сътрудничество и споделяне на знания с други системни администратори на подложката.

Преглеждане и приемане определени стандарти за политики и процеси.

 

Основни показатели за ефективността

Принос към тикетите: Работене като екип, който да обслужвате нашите клиенти, помагане на целия екип да получи показателите си.

Оценка на отзивите на клиентите относно взаимодействията за поддръжка.

Преглед на осигуряването на качеството на взаимодействията за поддръжка.

 

ПРИМЕРНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА:

 

ОТГОВОРНОСТИ:
– Инсталиране, конфигуриране и мониторинг на мрежовото оборудване и сървърни системи.
– Консултиране и поддържане на външно интегрирани финансови системи.
– Осъщестявяване на системен анализ и инсталиране на критични и security patches и update на Windows сървъри и приложения на работните станции.
– Конфигуриране и поддръжка на helpdesk системи и системи за наблюдение на мрежовата производителност и свързаност.
– Управление на потребителите и правата на достъп до информационните системи.
– Техническа поддръжка на различните потребители на Максима България.

ИЗИСКВАНИЯ:
– Висше образование – Компютърни системи и технологии, Информационни технологии, Информатика или друго подходящо за длъжността.
– Опит в работа с Активна директория;
– Познаване на DNS и DHCP
– Опит – не по-малко от 2 години. Опит придобит в търговски или логистични компании ще се приеме за предимство.
– Отлично познаване на Windows операционни системи, умения за интеграция и експлоатация на сървърни и комуникационни системи.
– Добро познаване на Linux операционни системи.
– Отговорност и прецизност при отстраняване на възникнали проблеми.
– Умения за работа в екип.
– Добри познания по английски език.

ПРЕДЛАГАМЕ:
– Конкурентно възнаграждение;
– Индивидуално кариерно развитие;
– Участие в иновативни софтуерни проекти;
– Участие в различни програми за обучение и тренинг програми;
– Осигурен транспорт до работното място.

 

Задължения и отговорности на длъжността:

• Организира и участва в проектирането, изграждането, модернизирането и поддръжката на Информационната система на дружеството.
• Грижи се активно за техниката – сървъри, работни станции и периферия. Осигурява непрекъснатостта на системите.
• Осигурява съдействие на потребителите.
• Извършва периодичния мониторинг и рипортинг.

Изисквания:

• Образование и/или опит в областта на компютърните и комуникационни системи и технологии.
• Владеене на английски език на работно ниво
• Познания и интерес в следните области: 
Ø хардуер
Ø MS Microsoft Server 
Ø MS Windows xp,7, 8, 8.1, 10
Ø Мрежови устройства – switches/routers – Cisco, Mikrotik, 
• Умения за вземане на навременни решения, инициативност.
• Аналитични умения.
• Лоялност, честност, конфиденциалност. 
• Способност за поемане на отговорност.

Ние предлагаме:
• Много добро възнаграждение и условия на труд.
• Работа в динамична среда и бързоразвиваща се компания; 
• Перспектива за дългосрочно професионално развитие;
• Сигурна и стабилна работна среда.
• Ваучери за храна;
• Безплатен служебен транспорт;

 

Вашите отговорности и задължения ще включват:

 • Модератор в оперативен център;
 • Първична диагностика на ИТ проблеми;
 • Мониторинг на обмена на документи между ИТ системите (ERP, POS, BW, Hybris);
 • Поддръжка на потребителите в SAP ERP версия за Retail.
  Изисквания за позицията:
 • Висше техническо образование (специалност „Информационни технологии” е предимство), степен бакалавър;
 • Минимум 1 година опит като системен администратор;
 • Познания по Windows Server/Desktop, Linux/UNIX, администрация на база данни, отлично познаване на потребителски софтуер и работа с мрежи;
 • Клиентски-ориентиран подход в работата; 
 • Умения за диагностициране, анализиране и решаване на проблеми;
 • Готовност за работа в динамична среда и справяне с критични ситуации и къси срокове;
 • Способност за поставяне на приоритети и поемане на отговорност.
 • Владеене на английски език на работно ниво.


Предимство е да имате:

 • Опит с виртуална среда – Vmware и виртуална инфраструктура;
 • Добри познания по мрежова и сървърна инфраструктура;
 • Познания за технологиите на SAP;
 • Познания за процесите в SAP ERP версия за Retail;
 • Познания за софтуер за ПОС на Елтрейд.
  Ние ви предлагаме отговорна и разнообразна работа в мотивиран екип; добро възнаграждение и допълнителни социални придобивки; възможност за обучение и професионално развитие. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Поддържа сървърите и мрежовата инфраструктура
• Следи за правилното функциониране и защита на системите
• Отстранява възникнали проблеми
• Обучава и помага на потребителите за работа с IT системите и услугите
• Внедрява нови технологии и добри практики в информационните и мрежови технологии
• Изготвя и управлява проекти по внедряване на услуги и технологии.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Отлично познаване на Windows операционни системи и услуги ( Active Directory, RDP, IIS, File and Storage Services и др. )
• Отлично познаване на Linux операционни системи и услуги ( Samba, Apache, Zimbra, Postfix и др. )
• Познания по СУБД – Microsoft SQL Server, MySQL
• Отлични познания в областта на компютърните мрежи, мрежовите протоколи, защита на компютърните мрежи, свързване и маршрутизация между мрежи ( TCP/IP, DNS, DHCP, BGP и др. )
• Инсталиране, конфигуриране и мониторинг на мрежовото оборудване и сървърни системи
• Предимство – познания и опит в софтуерното инженерство – WEB технологии ( html, php, css, JavaScript, ASP.NET )
• Работен английски език

ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ: Изявен интерес към новостите в сферата на информационните технологии; Желание за внедряване и прилагане на новостите и добрите практики в информационните технологии; Умения в управлението на проекти – за дефинира ясно целите и задачите; комуникация с доставчици на продукти и услуги; подбор на най-подходящите технологично и финансово изгодни решения; Комуникативност и умение за работа в екип.

 

Отговорности:

 • Управление на Windows базирани сървъри и Активна директория(AD);
 • Инсталиране, конфигуриране и обновяване на сървърите (firmware, OS);
 • Архивиране и възстановяване на системния софтуер и данните при необходимост;
 • Наблюдение и управление на системните ресурси на поверените системи;
 • Изготвяне и управление на групови политики;
 • Изготвяне, тестване и дистрибуция на пакети със софтуер за работните станции

Изисквания:

 • Предишен опит над 3 години на подобна позиция е задължителен;
 • Задълбочени познания за работата на Windows операционни системи – както сървърни така и клиентски(Windows 2003/2008/XP/7/8/10);
 • Опит с виртуализационни технологии (VMware, Hyper V, IBM Storage Virtualization) е предимство
 • Опит с бази данни (MSSQL, MySQL) ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип;
 • Добро владеене на английски език;
 • Готовност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:

• Индивидуално обучение;
• Динамична работа в екип;
• Възможност за предизвикателна работа и усъвършенстване на познанията Ви в сферата на ИТ технологиите;
• Отлични условия на труд;
• Социален пакет.

 

Основни отговорности за позицията:
– локализира и отстранява проблеми при работа с решения в областта на ИТ спрямо договорените с бизнеса нива на обслужване;
– управление на Windows и Linux базирани сървърни конфигурации;
– архивира и възстановява информационни активи;
– изпълнява профилактика и оптимизира информационни системи;
– управление на мейл сървър и клиентски станции;
– настройка и конфигуриране на мрежово оборудване;
– управление на печата и системите за отчитане на печат;
– осигурява необходимата защита на информационните активи;
– оказва помощ на служителите при работа с ИТ системите в компанията.

Успешният кандидат притежава:
– образование в областта на Информационните Технологии или сходно;
– опит на сходна позиция- мин 2 год.
– много добри познания и опит с Windows и Linux; 
– опит в администриране на RDBMS е плюс;
– познания в областта на виртуализацията и виртуалните технологии ще е плюс;
– добри познания в областта на мрежовото оборудване и протоколите за обмен на информация;
– умение за работа в екип;
– готовност за работа с нови технологии;
– владеене на английски.

Ние предлагаме:
– трудов договор в Агрион Инвест, водеща в отрасъла си компания;
– работа в отлично организиран екип от професионалисти;
– възможност за обучение и работа по атрактивни проекти.

 

Автор: Кирил Кирилов – водещ лектор на курсовете:

„Системен администратор“ 

„Linux системна администрация“