Маркетолозите често използват за оценка на SMM-кампаниите броя на харесванията на абонатите и други количествени показатели. Те надценяват стойността на тези показатели.

се потвърждава от липсата на реална дейност в групи и обществени сървъри, които са подписани от десетки и дори стотици хиляди потребители.

Защо не си струва да се стремим към голямото количество харесвания в социалните мрежи?

Защо маркетолозите се стремят към количествени показатели?

Маркетолозите лесно попаднат в капана на оценката за ефективността на SMM-кампаниите по количествени показатели. Трафикът расте, броя на абонатите се увеличава, публикациите събират все повече харесвания и коментари – значи нещата вървят добре. Количествените показатели на теория работят: потребителите на социалните мрежи влизат активно в групи с голям брой последователи, както и с удоволствие се абонират за популярните акаунти. При хората работи стадния инстинкт. За бизнеса това е добре. Ако вие имате милион абонати, все някои от тях ще се обадят в офиса, а някои дори ще купят продукта.

На практика обаче, нещата не са толкова прости. Броят  харесвания и коментари на абонатите обикновено няма пряка корелация с никакви измерими ползи, например, с броя на сделките или приходите. Лайкванията дори не влияят на популярността на марката, тъй като вашите публикации могат да се харесват на хора, които не се интересуват от вашия бизнес и продукт. Всъщност, важното е не колко абонати имате, а как се държат те.

Законът на Парето работи в SMM

Според закона на Парето 80% от резултатите ви се обезпечават от  20% от усилията.  Този закон може практически да се използва във всяка сфера на дейност. В този контекст маркетолозите трябва да разберат, че сред абонатите има една малка група, която осигурява голяма част от успеха на маркетинговите кампании.

Законът на Парето е универсален

Повечето потребители на социалните мрежи пасивно използват и предават информацията. Тяхното взаимодействие с марката не отива по-далеч от харесванията и споделянията. Пасивните абонати не създават добавена стойност и не купуват продукта. Малко от абонатите в социалните мрежи не само използват и предават информацията, но и създават добавена стойност. Тези абонати участват в дискусии, активно взаимодействат с марката, влияят на мнението на другите и купуват продукта. По-добре да имаш 100 активни абоната, отколкото милион пасивни.

Безумното преследване на количество

Качеството на абонатите зависи от използваните методи за промотиране на групи и общности. Ако вниманието на потребителите се привлича само от котета и голи жени, ако карате колегите да стават по-рано за да пуснат няколко хиляди покани, купувате лайквания или попълвате групата с фалшиви профили, вие гоните количеството.

Когато редовно публикувате интересна и полезна информация, каните в общността заинтересовани потребители и си взаимодействате с тях, вие получавате качествена аудитория.

Има един много лесен начин за оценка на качеството на SMM-кампаниите и аудиторията. Пресметнете колко абонати имате, които редовно взаимодействат с вашия бизнес: коментират публикации, обаждат се в отдел продажби, купуват продукт. Какъв е делът им сред всички последователи на вашата марка? Колкото по-висок е резултатът, толкова по-успешна е  SMM-кампанията.

 

Как да повишите качеството на аудиторията

Възползвайте се от следните препоръки:

  • Незабавно прекратете агресивно да каните абонати в групи и общности, откажете се от всички видове популяризиране . Тези тактики са оправдани, ако искате да заблудите някой.

 

  • Канете в групата потребители, които се интересуват от вашето съдържание и продукт. Показвайте реклама на заинтересованата аудитория, търсете нужните хора с помощта на социален трафик, предвижвайте страницата правилно, позволете на посетителите на вашия сайт или блок да се присъединят към общество в социалната мрежа с помощта на един клик.

 

  • Регулярно публикувайте в групата полезни материали, висококачествено визуално съдържание, провеждайте конкурси и викторини.

 

  • Не забравяйте да си взаимодействате с потребителите. Отговаряйте на коментарите, задавайте въпроси, провокирайте дискусии. Ако е необходимо дозирано използвайте провокационни тактики.

 

  • Научете се да чакате. Ако работите с перспектива, задължително ще дочакате влиятелни последователи, които ще направят вашата група жива и активна.

 

Запомнете, качествена аудитория може да се формира само естествено. Всякакви изкуствени набези ще навредят на вашата SMM-кампания в дългосрочен план.

Трябват ви хора, а не тълпа

Тълпата обезличава, а безликата маса не носи успех на SMM-кампаниите. Така, че се старайте във вашите публични сървъри и група да запазите персоналното взаимодействие. Не обръщайте внимание на цифрите: индивидуалността на потребителите може да се съхранява в огромни групи с десетки хиляди последователи. За да не преследвате количество и да повишите качеството на кампанията, заложете на естественото развитие на обществото.