IT Practice Lab | IMG ИТ Лаборатория за придобиване на практики

Стажантска програма IT Practice Lab

Стажантска програма IT Practice Lab

 

IT Practice Lab е уникален проект на IMG Academy, който позволява да се приложат техническите знания на практика.

В рамките на IT-лабораторията по стажантската програма се моделира работата над реални проекти в условията на максимално близки към тези, с които ще се сблъскат нашите курсисти при в последваща заетост в IT-компании. Основната цел на тази програма е да се гарантира придобиването на умения за работа в екип и интер-екипно сътрудничество, както и създаването на условия за развитие на практика на тези навици, които са получили курсистите на нашите базови курсове.

Целта на програмата:

Участието в лабораторията дава възможност да се натрупа опит за работа в екип, който ще направи участниците по-уверени и на събеседване, и по време на изпитателния срок.

Участниците получават:

 • Опит в условия, близки до реален проект;
 • Разбиране на цикъла на разработка на проект;
 • Опит в използването на съвременни методологии за разработка на софтуер: AGILE, RUP и др.;
 • Умения за използване на най-популярните инструменти за работа в екип: AGILE, RUP и др.;
 • Разбиране на практиката Continuous Integration;
 • Технически консултации от менторите;
 • Технически съвети от менторите;
 • Участие в защитата на проекти пред представители на фирмите;
 • Безценен опит в крос-функционален екип!

Структура на лабораторията

Основните участници в проектите са:

 • Ръководител на проекта;
 • Слушатели;
 • Отбор Scrum

Осигуряването на безпроблемното функциониране на лабораторията се извършва от следните лица:

 • Мениджър на лабораторията;
 • Методисти;
 • Ментори (Java, .Net, PHP, QA, BA, Android, FE)
 • Системен администратор.

Постижения:

 • По време на работа в практическата лаборатория успешно се реализира разработването на софтуер по методология Agile / Scrum.
 • Успешно се прилагат практики: Continuous Integration, Code Conventions
 • Разработена и внедрена менторинг програма, адаптация и оценка на знанията и уменията на участниците въз основа на матрицата на компетенции по основни направления.
 • Интеграция на лабораторията с водещи фирми в ИТ сектора
 • Разработена е подробна документация за работа в лабораторията с цел внедряване в други образователни центрове.
 • Повишен е процента по заетост на завършващите, преминали практическата лаборатория.

Ако се интересувате от тази програма, можете да заявите участие в своето направление.