Оптимизация за търсачките за текст: Структуриране на текста с използване на заглавия H1, H2…H6. Ботът на търсачките не е човек. И неговата задача да отдели същността и основата на някой текст далеч не е така лесна, както за нас, хората. Следователно той обръща особено внимание на структурата на документа, създаден от автора на текста, на структурирането на текста.

Структуриране на текста се създава със специални тагове H1-H6, всеки от които отговаря за подзаглавието на нейното ниво. Например, заглавието на дадената страница е с таг H1, а това означава, че на първо място, на най-високо ниво в йерархията на заглавията: това е заглавието на статията. В кода изглежда така: <h1> заглавие на страницата </ h1>.

В резултат на това роботът разбира, къде в текста е началото и заглавието, къде са отделните подпозиции и структурни блокове, които се отнасят към тях. Ето защо тези думи, които са в тези тагове са с по-голяма тежест при класирането на страницата за такива заявки за търсене, тъй като те справедливо се смятат за целеви страници за потенциалния посетител на сайта.

Ето защо директната задача на оптимизатора е да задейства тези заглавия и да постави основните ключови заявки в тях. Най-голямо приложение намират подзаглавията на ниво H1-H2. Обикновено заглавието на H1 е заглавието на статията, а тези на ниво H2 са подзаглавия в тях. Понякога в таг H3 вмъкват елементи от менюто, но това е по-скоро изключение от правилото.

За да проверите дали използвате подзаглавия на своя сайт, влезте в някоя страница с текст, натиснете CTRL + U, за да видите HTML на тази страница и да намерите заглавието на тази статия в текста, както и всички субтитри в нея. Те трябва да бъдат затворени в таговете <h1> … </ h1>, <h2> … </ h2> и т.н.

Между другото, заглавията H1 и останалите трябва да се прилагат в най-„чист“ вид. Не е необходимо да добавяте стилове и класове към оформлението. Това означава, че <h1 class = „page-main“> е злоупотреба с маркери на h1 заглавие по отношение на SEO. В противен случай, търсачките ще мислят, че на вашия сайт има много различни основни заглавия, което е неестествено и следователно подозрително. Като минимум съществува възможност тези подпозиции да бъдат индексирани като обикновен текст.

При структуриране на текста не се нуждаете от нищо излишно, просто добавете <h1> заглавието на статията </ h1> и редактирайте оформлението  на даденото заглавие в общ файл CSS.

SEO: Как работят търсачките?