Гергана Димова - Лектор в IMG Academy

Гергана Димова

Gegana Dimova - Copywriting and social media lecture

Гери е родена в град Стара Загора. Бакалавърската и магистърската си степен придобива в ТУ-София-филиал Пловдив, специалност „Компютърни Системи и Технологии“.

Съчетавайки познанията придобити в Техническия университет и личните си интереси свързани с психология, тя се насочва към онлайн маркетинга. Занимава се с това от 4 години. През това време Гергана натрупва опит като маркетинг мениджър на успешен софтуерен онлайн бизнес в областта на електронната търговия. Същевременно с това развива личния си блог и работи по създаването и маркетирането на други дигитални продукти (сред които и електронна книга).

Разработва онлайн курсове по интернет маркетинг. В момента работи като фрийлансър с клиенти от цял свят създавайки рекламни страници, брошури, слогани, рекламни стратегии, имейл кампании и пр.

 

Гери води курсове по: