Кирил Николов | Курс системен администратор Пловдив

Кирил Николов

Кирил Николов

Кирил е специалист по изграждане, конфигуриране и подръжка на компютърни мрежи. Действащ системен и мрежови администратор. С опит над 10 години в бранша както и преподавател кариерен курс „Системен администратор“.

Системният администратор отговаря за инсталирането и подръжката на приложния и системния софтуер, и компютърната мрежа на фирмата.

Целта на курсът му е курсистите на IMG ИТ Академия Пловдив, да се запознаят  с основните принципи на Windows и Linux базирани операционни системи.  Курсът е насочен към хора който желаят да се развиват в професията „Системен администратор“.

Кариери | Курс за Системен администратор

Кирил е лектор на курсовете по:

Кариери | Курс за Системен администратор

Кариери | Курс Linux системна администрация

 

IMG-globe