Да се създава текстово съдържание,  основния инструмент на маркетинга, което не винаги носи очакваните резултати е безполезно. 

Tekstovo-sadarjanie-IMG-1

Работещо и неработещо текстово съдържание

В епоха, когато информационния шум се умножава, неизбежно ще нараства и наситеността на всякакъв вид съдържание, и то трябва да бъде не просто добро, а отлично.

Работещото текстово съдържание още на входа ще ти обясни какво те очаква зад вратата. Разбрахте ли основната мисъл? Ясно да поднасяте вашата позиция до целевата Аудитория. Ако е интересно можете да прочетете „7 принципа онлайн клиенти“.

Някои явни признаци на лошо съдържание:

Тиражиране на тиражираното. Представете си, че четете текст в сайт на туристическа агенция за горещи оферти в Гърция. Вие намирате в текста абсолютно същото, което вече много пъти сте срещали в други текстове: описание на историята и забележителностите на Гърция, нейната прекрасна кухня и Средиземно море. Авторът е събрал еднотипна информация от интернет и дори не се е потрудил да го поднесе с някакъв оригинален сос. Просто е преписал това, което много пъти потребителите вече са чели. Създал е текст, който има за широкия кръг хора практически нулева стойност.

Липса на ясна основна мисъл. Една статия е една мисъл. Това правило трябва да не се забравя. Аудиторията не обича безпорядъка от смисъл, неясноти, на нея не и харесва да не разбира позицията на автора. Липсата на главна, ясно изразена идея обърква читателите.

Текстът започва с щампа. Лошите статии често започват с думите: „Не е тайна, е…“. „На всички е известно, че…“, Историята ( предмет на статията) има своите корени …“, „Съществува мнение, че…“ и т.н.

Плитко потапяне в темата. Ако авторът не е напълно запознат с темата, той може да извърши две стандартни за тази ситуация грешки: 1) Да разводни целия текст, като го напълни с воднисти изказвания, банални и на всички известни неща ( ако темата не е сложна); 2) Ако става въпрос за тема, за която се изисква някаква подготовка ( например системи за видеонаблюдение, финансово планиране и т.н.), авторът може да изкриви фактите и да направи погрешни изводи.

Несъответствие с очакванията на целевата аудитория. Ако вашата целева аудитория са начинаещи търговци, не трябва да пишете на езика на птиците, разбираем само за професионалните играчи. Убедете се, че професионалните термини са познати на вашата целева аудитория, а най-добре внимателно да им ги обясните в текста.

Продаващо текстово съдържание

При мнозина израза „продаващо текстово съдържание“ се асоциира с мотивиращ призив за действие, и след като всички говорят за важността на продаващите текстове, значи те наистина работят. Тогава вие започвате да пълните своя блог с мотивиращи текстове, апелиращи към действие, явно рекламни текстове. Логичността и убедителността, доверието, в тях се заменя с активен призив към действие и удивителен тон. Разбирате ли защо той не работи? Защото не работи налагането, аудиторията е изморена от него. Целта на текста в съдържанието е косвено да се повлияе на ръста на продажбите. Но това може да направи само съдържание, бъдещо доверие в хората. А за целта е нужна убедителност, факти и тяхната правилна интерпретация. От тази гледна точка, работещото текстово съдържание е нещо противоположно на това, което мисли за него болшинството. Забравете за активните призивни действия и удивителни знаци, с помощта на които няма да продадете нищо в съвременната пренаситена аудитория.

А какво работи?

  • Една интересна идея (понякога изненадваща, дори парадоксална);

  • Ясна основна мисъл;

  • Дълбоко потапяне в темата;

  • Текста е интересен още с първото предложение;

  • Убедителност.

Въпреки това, доказателството за противното тук няма. Това не е математика. Т.е. ако в текстовото съдържание няма нито един от признаците на лошите тестове, това не означава, че текста е добър. Ето ви парадокс.

Има един проверен способ за проверка на текстовото съдържание – прочетете го и си задайте въпроса: Искам ли да мисля за това, което прочетох? Ще мисля ли за информацията, която прочетох, и колко време? Беше ли полезен този текст за мен? Ако отговорът е положителен, това означава, че текстът ви е засегнал желаната струна. Лошото текстово съдържание не оставя следа. То се затваря и не си спомняш за него. Доброто те кара да мислиш за него. А неотразимото предизвиква емоции. Ако текста ви е накарал да мислите и да изпитате емоции, значи той работи.

Всеки може да напише в живота си най-малко един прекрасен текст на тема, която наистина го вълнува. И въобще не е важно колко грешки е направил в своята статия. Ако той изложи неочаквани мисли, за които друг не се е сетил, и е страстно увлечен от темата, този текст ще се чете от читателите с интерес.

От всичко това можем да заключим, че текстът може да предизвика отклик само ако авторът има истински интерес към темата и желание да сподели информация и идеи с хора. Но само потенциално, защото рецепти за лоши текстове има много ( ето ви една – просто смесете всички изброени признаци за неработещо текстово съдържание). Но нито един добър текст няма да можете да създадете по рецепта: невъзможно е да мислите по шаблон, вие или мислите, или повтаряте разминаващи се сентенции.

Така ние постепенно най-накрая стигаме до важната мисъл:

Копирайтърът  трябва да бъде мислещ човек. Или още поясно – в екип, реализиращ маркетингова стратегия, той трябва да бъде един от най-мислещите, нестандартно мислещи хора. Защото копирайтърът в своята работа не прави повтарящи се механически действия, това, което се нарича рутина. Той винаги е погълнат от мисловна дейност.

Да подредиш правилните думи в правилен ред не е лека задача. Но това трябва да се прави, ако искате да създадете работещо текстово съдържание.