На пръв поглед лесна работа, писането за медия може да се окаже истинско предизвикателство за някой неопитен автор или по някоя недотам позната тема. Съдържанието в интернет пространството придобива все по-голяма сила и оказва влияние на милиони хора по света, които търсят източници на всякаква информация именно там.

Това придава на медиите огромна социална стойност, с която авторите трябва да се съобразяват. Особено тези в специализираните медии. Какво имаме предвид? Медицина, право, селско стопанство и други подобни, за които наред с общите правила за грамотност и изразяване, има и неписани закони, които трябва да се спазват в името на качествено написания текст.

Специализираните медии – предизвикателство за всеки автор

  • Този тип сайтове определено изискват по-висока степен на ангажираност от своите автори. За да се напише текст, който засяга специализирани теми, се изисква предварително подробно запознаване със спецификите на информацията и обстойна проверка на използваните източници и данни;
  • Особено отчетлива разлика между съдържанието на специализираните медии и това на лайфстайл порталите се наблюдава тогава, когато темата в първия случай обуславя доста по-строг език. Има сфери, в които боравенето с термини и конкретни фрази е напълно задължително и не може да се избегне с перифразиране, преразказване и др. Правилната употреба на тези думи е въпрос на запознатостта на автора с темата, но и ключ към успеха на статията. Специализираните медии не предполагат “опростяване” на езика, тъй като се очаква, че те ще бъдат четени от хора, запознати с темата;
  • Нещо повече, когато представянето на определен материал предполага използването на конкретни факти, те трябва задължително да присъстват по начина, по който съществуват по принцип, а не пречупени през авторската призма. Когато потребителят потърси информация с определена специализирана насоченост, той очаква получи конкретен отговор на своя въпрос, а не мнение на непрофесионалист в сферата;
  • Стилът на писане, освен от темата, се определя и от аудиторията, към която текстът е насочен. Съобразявайки съдържанието и таргетираната група, пишещият си изгражда един своеобразен образ, към който трябва да намери най-правилния начин да се обърне. Често специализираните медии предполагат стриктен тон, с който се излагат факти и данни, а не се търси развлечение.

В заключение можем да кажем, че писането в специализирани медии е отделна категория, която заслужава специално внимание.