Един от основните стремежи на IMG IT Academy е да подобряваме качеството и ефективността на курсовете, които предлагаме, така че те максимално да отговарят на нуждите на нашите курсисти. Затова ние винаги търсим  как да ги усъвършенстваме, за да бъдат по-атрактивни, полезни и  актуални.

А какъв по-добър начин да го направим от това да разберем какво искат и търсят потенциалните ни курсисти? Затова нашият екип се зае да проведе едно малко проучване, с цел да разберем от какви курсове се интересуват най-много младите хора в България.

Попитахме 80 човека

Основният метод, който използвахме за събиране на необходимите данни, е  кратка анкета, която публикувахме в социалните мрежи. Така успяхме да получим отговор от 80 души. Анкетата, която направихме, съдържа общо 10 въпроса. Два от тях са предназначи за събирането на демографски данни. Останалите 8 са свързани с предпочитанията на взелите участие в проучването относно: формат на провеждане на курсовете, цена, мотиви и т.н. И за да направим скучната (но особено полезна) статистика, по-забавна и разбираема, се погрижихме да обобщим резултатите в една цветна и интересна инфографика. Вижте какво показаха те:

 

Infographic with results from a survey

 

Кой отговори на нашите въпроси?

Както вече ви споменахме, анкета ни беше попълнена от 80 души. Данните ни показаха, че нашата съвкупност се състои от относително равен брой участници от мъжки и женски пол. Ако трябва да сме по-конкретни, дамите са 53.75 %, а господата – 46.25 %.

Какви са те и с какво се занимават? Оказва се, че участие в проучването са заели най-вече заети в сферата на Информационните технологии, Дигитален маркетинг или Графичен дизайн. Те са общо 37.5 % от всички попълнили анкетата. Следващата по големи група са студентите – 32.5 %. Останалите 17.5 % работят в други направления, различни от посочените по-горе.

От какви курсове се интересуват младите хора?

Една от основните причини да направим това проучване е да разберем най-вече от какви курсове се интересуват младите хора. Отговорите на този въпрос е важен за нас, за да  оптимизираме програмата си, така че тя максимално да отговаря на очакванията и нуждите на обучаващите се в нашата академия. Ето и какви отговори получихме:

Всички, попълнили анкетата трябваше да посочат на какъв курс биха искали да се запишат. Сред преобладаващите отговори присъства най-често курсът по Social Media Marketing. Почти половината от анкетираните (48.75 %) посочват, че биха го записали. Нататък в класацията следват курсовете по IT, Photoshop, Database, Video Editing,  Copywriting и т.н. Останалите теми, които анкетираните са посочили, може да видите в инфографиката.

Що се отнася до сферата, в която участниците искат да получат знания и умения, най-популярният отговор е Дигитален маркетинг (61.3 %), следван от SEO (53.8 %) и IT (42.5 %). На последно място, но с доста висок процент (38.8 %), се нарежда Графичен дизайн.

Какво искат те?

За съжаление нашето проучване не може да даде отговор въпроса какво искат жените. Но пък ни дава отговори на един по-важен в случая въпрос. Обобщените данни показват, че голяма част от анкетираните предпочитат да се обучават онлайн. Големият интерес към дистанционната форма на обучение е разбираем, тъй като курсистите имат възможността да учат в удобно за тях място и време. Най-много участници са посочили, че предпочитат комбинирана форма на обучение, която да включва както онлайн обучение, така и присъствени лекции и уъркшопове.

Колко време и средства биха отделили?

С цел да разберем по-добре възможностите на нашите потенциални курсисти, ги попитахме колко пъти в седмицата биха посетили даден курс. Най-често срещаният отговор (52.5 %) е два пъти седмично. Повечето от отговорилите посочват, че предпочитат курсове, чиято продължителност е 1-2 часа дневно. Този отговор не е изненадващ, тъй като при по-дълги и продължителни занимания за курсистите става трудно да останат фокусирани.

Последни, но не и по-важност, ще ви споделим резултатите, които получихме относно сумата, която участниците са склонни да отделят за едноседмичен курс. 38 % от всички посочват, че биха отделили до 100 лв. , а 36.7 % – между 100-200 лв. Само 6.3 % са склонни да отделят над 300 лв. от бюджета си. Тези данни са показателни, че цената на обучителните курсове все още е един от основните мотивиращи фактори той да бъде записан.

Това са основните данни и изводи, които обобщихме. Получените резултати ще използваме, за да подобрим качеството и ефективността на предлаганите от нас курсове.