Говорейки за създаване на сайтове е трудно да се подмине темата за уеб програмиране. Сайт, състоящ се от различни страници, може да има много красив дизайн, интересно и добре организирано съдържание и т.н.

Но за да се внесе в него интерактивност, да се направи способен да реагира на действията на потребителя, да може да събира и обработва някаква информация от посетителите на сайта, е невъзможно без използването на програми ( или, както обикновено ги наричат уеб-разработчиците, скриптове).

Само с помощта на скриптовете е възможно да добавите в сайта гласуване, форма за обратна връзка и много други полезни неща, затова без уеб програмиране няма как да се направи един качествен сайт.

 Какви средства на уеб програмирането използват разработчиците на сайтове? В действителност те са много. Но в началото трябва да отбележим, че при цялото тяхно разнообразие и при разнообразието на езиците на програмиране, които могат да бъдат използвани, всички скриптове ( и съответно средствата за тяхното написване) могат да се разделят на две групи: тези, които работят на страната на сървъра ( т.е. на компютъра, на който е разположен самия сайт) и на страната на клиента ( т.е. на компютъра на ползвателя, който разглежда сайта).

Без използването на сървърни скриптове не може, ако е необходимо да се събира и пази някаква информация на сървъра ( например, за интернет-форум е нужно да се организира приемане и запазване на съобщенията на ползвателите). Скриптовете, работещи на страната на клиента, позволяват да се реагира на действията на потребителя, когато той преглежда вече качената информация в паметта на своя компютър на страницата, да променя нейния вид и съдържание без да е необходимо отново да я качва в сървъра. Много често за изпълнение на някаква задача се използват два вида скриптове.

Въпреки, че в началото на появата  и развитието на интернета вече е имало голямо количество популярни и развити езици на програмиране, програмирането за интернета е имало своята специфика. От една страна, са били нужни нови функции, опростяващи работата с типичните данни и елементи на уеб страниците, от друга се изисквало специално да се ограничи функционалността на средствата за програмиране, за да не могат зле настроени хора, с помощта на написани от тях скриптове да нанесат вреда както на сървърите, на които е разположен сайта, така и на компютъра на ползвателя.

Ето защо, за да се решат задачите на уеб програмирането, се появиха особени езици и средства. Ще разгледаме най-разпостранените  от тях.

Javascript. Javascript е език, разработен от фирмата Netscape в началото на 90-те години, браузър който  Netscape Navigator в тези времена е най-популярният инструмент за преглеждане на уеб сайтове. Названието Javascript навежда на мисълта за връзка с езика java, който също може да се използва в уеб програмирането, и действително, javascript се разработва на базата на Java, но това са различни езици. Скриптовете, написани на javascript се изпълняват от страна на клиента (т.е. компютърните потребители) и не просто на страната на клиента, а и в браузъра, следователно, не са нужни никакви допълнителни програми, никакви плъгини и т.н. Скриптът може лесно да бъде вмъкнат в html-кода на страницата, и ще се изпълнява във всеки браузър.

Javascript е прост и удобен език, позволяващ лесно да се управлява съдържанието в страниците, да се проследяват различни действия на потребителите, и да се реагира на това. Благодарение на това Javascript практически няма конкуренти в своята област на приложение и е първият език, с изучаването на който трябва да започне уеб програмиста.

Java. Този език е специално създаден за писане на програми, базирани на работата в компютърни мрежи и интернет. На този език могат да се създават както приложения работещи на страната на сървъра, така и на страната на клиента, но, за разлика от javascript, програмата на Java не е вграден в html кода, а работи под управлението на специална виртуална машина Java. Освен това на езика на Java може да се създават java-аплети, малки автономни програми, които може да бъдат извикани в html-кода и изпълнението на които се обезпечава от браузъра.

Flash. Flash технологията е разработена от Macromedia за създаване на анимирани изображения. Тази технология получава бързо разпостранение, а езикът Actionscript, вграден в нея, започват да използват не само с цел създаване на ефекти за анимации, а за написване на различни програми, особено игри. Програмите на ActionScript, използващи технологията на flash, също се изпълняват на потребителския компютър.

Ако работоспособността на програмите на javascript можете да проверите просто отваряйки html-файла в браузъра, то сървърните скриптове могат да работят само на сървъра. Сървърът се нарича както компютъра в мрежата, който се намира на уеб страницата, така и специалната програма, обезпечаваща необходимите функции. Освен това, не е необходимо да се зарежда скрипта, например, на език php, за проверка на неговата работоспособност на отдалечен сървър. Възможно е да се инсталира програма-сървър поддържайте php  на вашия домашен компютър и използвайте този, един и същ, вашия компютър и като сървър и като клиент.

С най-голяма популярност се ползва сървърът Apache, но може и да се инсталира и друга програма, например IIS, влизащ в комплекса на доставката на Windows, или да се свали от интернет пакет Denver, който при сравнително малък размер обезпечава поддръжката не само на сървърните функции, но и поддръжката на популярните езици на уеб програмирането.

Сред сървърните средства и езици на уеб програмирането можем да отделим следните:

 SSI. SSI е съкращение от Server Side Include (aнгл.). Това не е език, а по-скоро малък набор от директории. Най-полезна от тях е директивата include, която прави възможно преди изпращането на страница в браузъра потребителят да включи в нейния html-код съдържанието на произволен файл.

Perl. Perl е един от най-старите езици, които са технически създадени за програмиране от първо поколение и са се появили преди масовото развитие на интернет. С разпостранението на интернет технологиите perl започват да се използват с цел написване на програми за сайтове, но в настояще време по популярност perl все още силно отстъпва на по-простия в усвояването език php.

PHP. Появил се сравнително скоро, в средата на 90-те години, PHP, благодарение на своята простота и гъвкавост бързо събра много поклонници по целия свят и стана един от най-популярните езици в уеб програмирането. Както и в случая с javascript, php кодът може да бъде написан заедно с html кода, с тази разлика, че кодът се изпълнява от сървъра преди клиентът да бъде изпратен на страницата и в браузъра попада само резултатът от работата на скрипта. При своята простота и удобство на използване PHP е доста универсален, с лекота позволява да се пишат програми, разработени с различни бази данни, с графики и т.н., което прави този език идеален избор за начинаещите уеб програмисти.

MySQL. MySQL е названието не на езика на програмиране, а на базата данни, която е най-популярна сред тези, които се използват при разработването на сайтове. Разбира се, може цялата необходима информация да се съхранява във файлове, но когато тя става твърде много и когато възникне необходимост в нейното структуриране, без база данни е трудно, затова запознаването поне на базово ниво с езика MySQL ще бъде много полезно за начинаещият уеб програмист.

В интернет, както и в живота, ситуацията еволюира в страна на създаване на максимални удобства за най-мързеливите и най-малко грамотните потребители. Една от проявите на такава тенденция е появата и ръста на популярност на стандарта на двигателите на сайтовете и CMS (Content Management System). Или „Система за управление на съдържанието“. CMS от гледна точка на потребителя е някаква черупка, която може да бъде напълнена със собствено съдържание, да и се придаде собствено оформление, структура, да се допълни със стандартни функции и възможности ( гласувания, форуми, блогове и т.н.).

CMS е нещо като надграждащ се конструктор, позволяващ създаването на свой интерактивен сайт, съдържащ работещи скриптове не само без знанията на уеб програмирането, но и дори основи на html и уеб дизайн. За предпочитане ли са готовите двигатели и CMS, вместо да се пишат оригинални скриптове за вашия сайт? В някои случаи, например, когато имате малко време или когато стандартните функции на готовия шаблон ви устройват, това може да бъде рационален избор, но в повечето случаи подобен избор има редица минуси.

Това е и сложността на настройките под конкретни изисквания, капацитета на кода, който ще доведе до забавяне работата на сайта, вследствие на това, проблемите с безопасността. 

Безусловно, изучаване на уеб програмиране ще бъде за предпочитане за всеки, който е решил да се заеме със създаването на свои собствени сайтове.