Управление на онлайн репутацията (ORM) | IMG IT Academy

Интернет може да бъде мощен източник на клиенти, което и доведе до появата на много много нови търговски сайтове от различен тип – от визитни картички с до десетина страници до онлайн магазини с хиляди стокови позиции.

reputacia-v-internet (3)Управление на онлайн репутацията (ORM)

Online Reputation Management

Малко след стартирането на сайта, пред неговия собственик възниква необходимост от решението на такава важна задача, като привличане на посетители и довеждането на информация за своите продукти и услуги до потенциалните клиенти. Тъй като стоките или услугите, които компанията предлага, в повечето случаи, се асоциира с определена марка или бранд, пред предприемачите възниква необходимостта от управление на онлайн репутацията.

ORM (Online Reputation Management) – често именно този акроним се използва за обозначение на даденото понятие, или „управление на репутацията online“.

Защо трябва да се управлява репутацията в Интернет?

Най-често, ORM означава работа с отзиви от клиенти, които могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. И ако говорим за отрицателните отзиви, то те често могат да бъдат поръчкови, т.е. платени от страна на конкурентите. Въз основа на факта, че много потребители, преди закупуването на стоката или услугата, търсят информация от тези, които вече са имали опит с дадената компания, защитата на репутацията играе важна роля.

Освен това, добрата репутация в Интернет е важна за цели като:

 • Увеличаване на продажбите за сметка на клиентите, които се намират на етап вземане на решение;
 • Привличане на внимание към компанията и популяризиране на бранда;
 • Борбата с негативните мнения, които могат да имат опустошителен ефект върху перспективите на компанията в Интернет;
 • Повишаване на лоялността на съществуващите клиенти;
 • Създаване на ефективна обратна връзка с клиентите;
 • Избягване на рискове за репутацията с бърза реакция на проблемите на клиентите или негативните отзиви;
 • Формирането на конкурентно предимство като висока степен на доверие от страна на аудиторията;

 

Етапи на работа по изграждане на репутацията в Интернет

Както и в случаите с всяка друга задача от стратегически характер, комплекса работи по ORM може да се раздели на няколко етапа:

 • Мониторинг. Анализ на текущото състояние на репутацията на компанията в Интернет, оценка на възможните рискове и области на работа;
 • Формиране на стратегия. Прогноза на ресурсите, необходими за неутрализиране на негативното, осигуряване на обратна връзка, както и генериране на положителна информация;
 • Работа с информационните новини. Генериране на положителна информация и потискането на негативната за различните платформи;
 • Комплекс SEO-мероприятия, насочени към постепенно изместване от страниците с резултати от търсенето на отрицателни информационни източници и замяната им с положителни.
 • Анализ. Оценка на резултатите от работата, анализ на промените и корекция на стратегията за по-нататъшни действия.

Като цяло, ORM, или управление на онлайн репутацията, може да се нарече перспективно направление на работата и важна част от пакета мерки в стратегията на съвременния онлайн маркетинг. Освен това, независимо от това дали имате голяма фирма или малък стартъп, работата с отзивите и подобряване на репутацията на бранда в Интернет могат да бъдат много ефективен инструмент за ръста и развитието на бизнеса.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *