Линк билдинг и контент маркетинг са различни области на маркетинга, които могат да се използват успешно заедно.

Термините линк билдинг и контент маркетинг описват различни направления на маркетинга, всеки със своята сфера, стратегия и цели. Но това не означава, че вие не можете да ги приложите заедно, като например, контент- и mail-маркетинг. 

content-marketing-and-link-building

И така, определяме понятията.

Контент-маркетинг  е набор от маркетингови методи, които се основават на създаването и разпространението на съдържание, за да се привлекат, ангажират и задържат клиенти. Качественият контент-маркетинг винаги е ориентиран към клиентите. Неговата цел е да помага, информира, развлича. В неговата основа е акцента върху взаимодействието с аудиторията.

Линк билдинг (от англ. link – „връзка“, building – „изграждане”) е форма на оптимизация на уеб сайтове, предназначени за увеличаване броя и качеството на входящи връзки към конкретна уеб страница с цел подобряване позицията и в търсачките.

Подобни действия

Независимо от тези различия, тактически съществуват аналогични или свързани един с друг действия на двете направления в маркетинга.

Както в кампаниите по контент-маркетинг, така и в линк билдинга може да се наложи да напишете статия. В двата случая може да се наложи да публикувате съдържание в социалните мрежи или да направите анализ на поведението на купувачите.

Кога се използва линк билдинг

Целите на бизнеса, неговите възможности и позиции на пазара определят това, как компанията вижда връзката между линк билдинг и контент-маркетинг.

По същество linkbilding е запознаване на купувачите с вашата компания. Като инструмент на маркетинга, линк билдинга е призван да влияе на търсачките, убеждавайки ги в това, че определена страница е много важна в контекста на значение за търсене. Това е процес на нарастване на външни препратки за постигане на по-добри резултати в класирането.

Тактиките на линк билдинга включват в себе си:

 • Разработка на интересно и полезно съдържание.
 • Поставяне на съдържанието в специфични директории.
 • Използването на пресата за допълнително генериране на статии.
 • Използване на гост блогване.
 • Изграждане на отношения с блогъри и собственици на сайтове.
 • Добавяне на блог с връзки към социални мрежи.
 • Маркетингова кампания с използване популярността на някаква новост.
 • Разработване на микросайтове и целеви страници.
 • Проучване на думи и фрази, използвани в търсенето в Интернет.

Ако дадена уеб страница добре се класира и, съответно, има изгодни позиции на страницата с резултатите от търсенето, тогава очевидно тя ще получи повече кликвания, и по този начин ще се „запознае“ с повече потенциални клиенти.

 Затова linkbilding  е незаменим за нови фирми или компании, които по своята специфика трудно получава повторна покупка.

Кога да използвате Content Marketing

Маркетинг съдържание се фокусира върху дългосрочни отношения с клиента. Помните ли за тройните цели – привличане, ангажиране и задържане на клиенти? Ето така, контент маркетинг изисква изследване на потребностите и желанията на тези клиенти. А с тази информация вече може да се създава съдържание за най-различни задачи:

 • Да решава проблеми и да помага на хората за приемане на най-добрите решения.
 • Да развлича.
 • Да запознава нови хора с марката и да създава общност.
 • Да помага на хората да станат успешни.

Фокусиран върху ползите за аудиторията, контент маркетинга повишава репутацията на компанията, правейки нейния уеб сайт място, където клиентите се връщат отново и отново.

Линк билдинг и контент маркетинг отлично се допълват един с друг. Кампания по линк билдинг, която успешно повдига страниците в резултатите от търсенето, като по този начин генерира повече трафик за тях, може да запознае нови потенциални клиенти със съдържанието на компанията, което ще ги накара да се върнат в сайта отново. И точно като компания с добра репутация на полезно качествено съдържание може първо, да ви идентифицира сред резултатите от търсенето като надежден сайт, на който може да се доверите, и второ, ще получите по-голямо разпостранение на вашето съдържание, увеличавайки по този начин качеството и количеството на външните линкове към вас.

Linkbilding и контент-маркетинг са различни маркетингови инструменти, които се използват за различни бизнес цели. Но те са тясно свързани един с друг, така че правилната комбинация ще помогне на вашия онлайн бизнес да постигне успех.