Организациите традиционно третират обучението като разход и разноска. Когато обучението има достатъчно възвращаемост, то може да се разглежда като инвестиция. Фирмените обучения и развитието на служителите са широкообхватни термина, обхващащи различни видове обучение.

Фирменото обучение е програма, която помага на служителите да научат конкретни знания или умения, за да подобрят представянето в текущите си роли. Развитието е се фокусира върху растежа на служителите и бъдещите резултати, а не върху посредствената им роля в работата.

 

Фирмени обучения и качествен подбор на персонал

Защо служителите Ви се нуждаят от фирмено обучение и развитие?

Добрите програми за обучение и развитие Ви помагат да запазите точните хора и да увеличите печалбите си. Тъй като битката за най-талантливите служители става все по-жестока, програмите за обучение и развитие са по-важни от всякога. Наемането на водещи таланти отнема време и пари и начина, по който се ангажирате да развивате този талант от момента, в който постъпи в компанията Ви, ще въздейства на растежа на бизнеса. Според доклада за обучението на работното място от LinkedIn, 69% от професионалистите във областта на фирмени обучения казват, че талантът е приоритет номер едно в организациите им и над ¼  от компаниите очакват бюджетно увеличение, благодарение на тези програми.  Тъй като компаниите растат и войната за таланти се засилва, все по-важно е програмите за обучение и развитие да са не само конкурентни, но и да подкрепят организацията по определения й стратегически път. И това не е само задържане на квалифициран персонал.

Как да създадете висококачествено фирмено обучение?

Програмите за обучение на персонала до голяма степен попадат в две широки категории: продукт, продажби и техническо обучение, които преподават конкретни умения; и повече „нематериални“ семинари за лидерство, ефективност на екипа и разнообразие. Нещата не се случват просто ей така. Висококачествените фирмени обучения изискват предварително планиране, анализ и организиране. Това е процес, който ще отнеме време и усилия, които по-късно ще се възвърнат като печалба за Вас и вашия бизнес. Ето няколко стъпки как да превърнете бизнес целите в персонализиран план за обучение.

  • Идентифициране на въздействието върху бизнеса:

Проектирайте и развийте обучението си, за да постигнете общите цели на компанията. Фокусирането върху бизнес целите гарантира, че обучението и развитието ще допринесат за измеримо въздействие.

  • Анализирайте пропуските в уменията:

Как поведението на вашите служители може да помогне да се постигнат целите на бизнеса? Като разберете какви са пропуските между настоящите и идеалните умения на служителите, можете по-добре да определите какви трябва да бъдат конкретните Ви учебни цели. Категоризирайте тези учебни цели в тези три групи и включете дейности във вашия план за обучение, които са насочени и към трите групи:

  • Мотивация: Как можете да помогнете на учащите да разберат защо трябва да променят поведението си? Работейки с мотивацията на служителите – например, определяйки цел – по-вероятно е да промените поведението си в дългосрочен план.
  • Умения за владеене: От какво се нуждаят служителите Ви, за да могат да вършат работата си? Тези поведения ще имат най-голямо въздействие върху ефективността.
  • Критично мислене: Какво трябва да знаят вашите служители, за да изпълняват добре своята работа? Разграничете наложителните знания от обикновената информация, за да се определи какво трябва да бъде съдържанието в курса и какво да има като резервен вариант.
  • Методи за обучение на слоеве:

Най-ефективните обучителни програми използват пластични, устойчиви учебни дейности, за да създадат подобрение на ефективността с течение на времето. Един подход разделен на няколко слоя гарантира, че вашата програма е насочена към основните нужди на служителите, клиентите и бизнеса, докато обучава правилните хора в точното време по правилния начин. Един такъв подход е най-добрият, защото съчетава учебен опит и методи за обучение, които максимално увеличават ползите от вашето време.

  • Оценка на ефективността и устойчивото развитие:

Необходимостта от обучение и подкрепа на служителите не свършват, когато се върнат на работа. Всъщност е необходима продължителна подкрепа, за да се гарантира, че първоначалното обучение се прилага ефективно. Измеримите цели на обучението са основата за оценката на въздействието на инициативата. Независимо дали обучението е насочено към удовлетвореността на клиентите, производителността или контрола на качеството, компаниите могат да нулират един или два елемента, да измерват преди и след това и да определят ефективността на курса.

  • Предимства на фирмени обучения и развитие на служителите:

Най-големите компании инвестират в програми за фирмени обучения, защото знаят, че инвестицията се възвръща под формата на индивидуални и организационни ползи. Ето няколко примера:

  • Организационни:

Растеж на печалбата

Намаляване на текучеството на персонала

По-дълбоко развитие на таланти и тяхната продуктивност

  • Индивидуални:

Повишена мотивация

Повишена ангажираност

Подобрена скорост на компетентност и производителност.

Ръководителите на една  индустрия създават „култура на учене“ в организацията си, което им позволява да привличат най-добрите служители.

Програмите за обучение и развитие на служителите оказват пряко влияние върху Вашите крайни резултати. Връзката между ученето и успеха в бизнеса е непреодолима. Компаниите, които се учат най-бързо и се адаптират добре към променящата се среда, постигат най-доброто. Ако Вие и Вашата компания имате нужда от талантлив и продуктивен персонал, NSR.bg предлага подбор на персонал и фирмени обучения, които да сбъднат Вашите бизнес цели. Всеки работодател, който иска от служителите си ангажираност и отдаденост, трябва да вложи средства за обучение.