Често много бизнесмени, които имат уебсайт, питат: „Защо сайтът не продава?“ Има много отговори. Въпреки това, за да ги намерите, е необходимо да се проведе аудит на сайта и да разберете какъв е проблемът.

По правило одитът се отнася до специфична процедура, чрез която се извършва проверка и оценка на организацията на проекта. Най-добре е да възложите тази работа на професионален оценител, тъй като бъдещата работа на вашия ресурс зависи от одита. Специалистът ще извърши пълен анализ на всички параметри и ще посочи съществуващите недостатъци.

За собственикът на сайта аудитът е интересен като диагностика и отстраняване на неизправности. Няма да бъде излишно да чуете и препоръките на специалисти как да се повиши посещаемостта и ефективността на собствения ви ресурс. Има дори определена класификация на одитите – по вид проблем.

Какви проблеми срещат уеб администраторите и собствениците на сайтове?

Първо, трябва да разберете, че един уебсайт, действащ като ресурс за продажба, е бизнес инструмент. Той пряко взаимодейства с посетителите. Ако говорим за онлайн медии или онлайн услуги, те са активни сътрудници при решаването на конкретна задача.

В мрежата преобладават онлайн магазини и корпоративни представителства, които изпълняват комуникативна роля, концентрирайки около себе си активни клиенти – потребители. Като правило, сайтът за продажба има семантично съдържание, дизайн и носи определена естетика. Често проблемите с продажбите възникват защото тези критерии не са достатъчно развити. Освен тях има и технологични и маркетингови въпроси, на които трябва да се обърне необходимото внимание.

От време на време е необходимо да се извърши одит на използваемостта на сайта, но това се отнася само за сайтовете на продуктите. Тази операция ще ви помогне да избегнете проблеми с продажбите.

Какво да направите е случай, че сайтът има безупречно съдържание?

Може да има проблем с хостинг поради рестартиране и ниска сигурност. Това води до факта, че на сайта се появява натрапчива реклама, или сайтът бавно се зарежда. Неправилното оформление също създава различни проблеми. За да се разберат причинно-следствените връзки, е необходимо да се разберат типологиите на одита.

  • Маркетинговият одит показва ефективността и формулира същността на проблема.
  • UX-одит или използваемост – прави оценка на използването на един продукт от различни целеви аудитории. Целта е да се дадат препоръки за подобрение и да се разбере защо сайтът не продава.
  • Одит на съдържанието – разкрива липсата на стратегия.
  • SEO анализ – отговаря за напълването на сайта.

 

Първо, трябва да разберете какъв вид одит ви е необходим. Като правило, в 90% от случаите, лошите продажби на сайта зависят точно от появата на технически грешки, така че трябва да се свържете с професионалист, който може да реши проблемите, които са възникнали.